8 maart 2019

CBF: ‘Maak integriteit bespreekbaar’

‘Hoe kleuren we de erkenning verder in?’ was het centrale thema van een mini- symposium van het CBF op 7 maart ter gelegenheid van het afscheid van Roline de Wilde als directeur. Drie jaar na de invoering van de Erkenningsregeling is er veel bereikt. Met een groei van ruim 54 procent van het aantal Erkende organisaties is de Erkenning de standaard in de sector geworden voor fondsenwervende organisaties. Daarnaast zijn nieuwe thema’s opgepakt. Het afgelopen jaar heeft integriteit binnen de sector veel aandacht gekregen. De Erkenning speelt op deze ontwikkeling in met nieuwe normen. “De Erkende organisaties krijgen een jaar de tijd om zich de nieuwe integriteitsnormen eigen te maken. Het CBF heeft een eerste inventarisatie gedaan waaruit blijkt dat er nog het nodige huiswerk ligt. Integer handelen gaat over moreel leiderschap en dat is niet in een vinklijstje te vatten. Daarom geven we in een handzaam werkboekje niet alleen de feiten maar reiken we ook verdiepende vragen aan om het gesprek over integriteit aan de bestuurstafel te bevorderen”, aldus Roline de Wilde. 

Enkele incidenten in 2018 waren de aanleiding om integriteit nadrukkelijker op de agenda te zetten. “Als CBF waren we gewend om vooral de financiële integriteit goed te toetsen. Grensoverschrijdend gedrag gaat echter over meer dan een kloppende boekhouding. Daarom is het belangrijk dat in de nieuwe normen integriteit ook in bredere zin aan de orde wordt gesteld”, aldus De Wilde.

Niet zwart-wit

De Wilde: “Integriteit gaat over cultuur en gedrag. Dan ben je er dus niet met een gedragscode en een meldsysteem. Integriteitsvraagstukken zijn over het algemeen niet met zwart-witdenken op te lossen. Het gesprek over integriteit wordt pas spannend wanneer je de grijze gebieden gaat inkleuren. Met de verdiepende vragen willen we daar een voorzet voor geven, organisaties uitnodigen om integriteit bespreekbaar te maken. In het werkboek worden vier thema’s behandeld: preventie, signaleren, handhaven en verantwoorden. Het sluit mooi aan bij de praktische handleidingen die de brancheorganisaties hebben ontwikkeld. Samen brengen we zo de kwaliteit van de goededoelensector op een hoger plan. Dat versterkt het vertrouwen van donateurs dat zij gerust aan een Erkend Goed Doel kunnen geven.”

Maatwerk

Het CBF benadrukt dat integriteit altijd vraagt om maatwerk. Vanaf 2020 gaat het CBF de nieuwe integriteitsnormen actief toetsen. “Natuurlijk houden wij als toezichthouder ook rekening met de omvang en doelstelling van een organisatie. Een goededoelenorganisatie die zich inzet voor het behoud van de lokale molen loopt andere risico’s dan een professionele internationale hulporganisatie. Het begint allemaal met bewustwording. Welke risico’s zijn er voor ons en hoe gaan we daarmee om?”, aldus De Wilde. “Door hier binnen je organisatie goede afspraken over te maken, kan er snel en adequaat worden opgetreden wanneer er iets verkeerd gaat.”

‘Couleur locale’ is een uitgave van het CBF en gebaseerd op onderzoek van senior auditor Gerjob Lootens van het CBF in samenwerking met Muel Kaptein, professor in Bedrijfsethiek en Integriteitsmanagement aan de RSM Erasmus Universiteit Rotterdam en partner bij KPMG.

Fotograaf: Annemieke van der Togt

Terug naar nieuwsoverzicht
Beeld van de zaal. foto: Annemieke van der Togt