80% van donateurs niet bekend met giftenaftrek

2 mei 2019
80% van donateurs niet bekend met giftenaftrek

Voor het eerst in vier jaar is het consumentenvertrouwen gedaald tot onder nul (-2). Dat blijkt uit de meeste recente meting van het Nederlands Donateurspanel (NDP) van WWAV dat mede mogelijk wordt gemaakt door het CBF. Uit dezelfde meting komt naar voren dat een groot deel van de donateurs niet of nauwelijks weet wat de giftenaftrek is en de meningen over het wetsvoorstel ‘Transparantie Maatschappelijke Organisaties’ verdeeld zijn.

Het afgelopen halfjaar werd er al een sterke daling in het consumentenvertrouwen geconstateerd. Die daling heeft dit kwartaal doorgezet met als resultaat een negatief consumentenvertrouwen. Wegens hogere energierekeningen en duurdere boodschappen (vanwege de btw-verhoging), geven consumenten minder uit.
Voor het donateursvertrouwen heeft deze daling daarentegen geen grote gevolgen. Dit daalt slechts van -7 naar -9. Donateurs zijn nog steeds bereid om aan goede doelen te geven.

Daarnaast zijn er twee nieuwe ontwikkelingen voorgelegd aan het Donateurspanel. Zo zijn de meningen rondom het conceptwetsvoorstel Transparantie Maatschappelijke Organisaties en de giftenaftrek gemeten. 

Conceptwetsvoorstel Transparantie Maatschappelijke Organisaties
Recentelijk is het conceptwetsvoorstel Transparantie Maatschappelijke Organisaties ingediend. Dit voorstel heeft als doel om geldstromen uit onvrije landen inzichtelijk te maken. Voor maatschappelijke organisaties die een gift van 15.000 euro of hoger ontvangen, betekent dit dat zij verplicht zijn de volledige naam en woonplaats van de donateur op hun website te vermelden, evenals de geefdatum en het gedoneerde bedrag.

Uit de peiling blijkt ook dat het aantal mensen die het met deze wet eens is, bijna even groot is als het aantal mensen dat het er mee oneens is. Ook werd het panel gevraagd of het openbaar maken van hun giften hen ervan zou weerhouden om te doneren. Hieruit blijkt dat het 47% van de donateurs ervan zou weerhouden te doneren. 25% was het niet met de stelling eens: zij zouden evengoed doneren aan goede doelen.

Beperking van de giftenaftrek
Onder bepaalde voorwaarden kunnen donateurs van goede doelen met ANBI-status hun giften aftrekken van de inkomstenbelasting. Het kabinet gaat deze aftrek beperken, waardoor donateurs en goede doelen er minder profijt van hebben.
Naar aanleiding hiervan is donateurs gevraagd naar hun kennis van de giftenaftrek en in hoeverre hun geefgedrag hierdoor wordt beïnvloed.

Uit de peiling komt naar voren dat bijna 80% niet of weinig bekend is met de giftenaftrek. Slechts 21% weet wat het precies inhoudt.
Op de vraag of zij minder gaan doneren door de giftenaftrek, geeft 47% aan niet minder te gaan doneren in de toekomst. Voor 12% heeft de beperking van de giftenaftrek wel invloed, zij zullen minder aan de goede doelen doneren in de toekomst.

 

Bekijk hier het volledige rapport.

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.