Zes nieuwe goede doelen Erkend!

17 mei 2019
Logo's van de nieuw Erkende Goede Doelen

Deze zes organisaties mogen zich vanaf nu een Erkend Goed Doel noemen. Gefeliciteerd!

Liberi Foundation
De Liberi Foundation wil iets betekenen op het gebied van onderwijs voor kansarme kinderen in Zambia. Educatie is een belangrijke basis voor een goed leven. De Liberi Foundation ziet onderwijs als een opbouwende, structurele, respectvolle manier om mensen extra kansen in hun leven te bieden. Goed onderwijs biedt kansen op een beter zelfstandig bestaan en is bovendien de meest duurzame vorm van armoedebestrijding.   

Marthas Talent Foundation
Marthas Talent Foundation vindt het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met dans, zang en acteren om zowel hun emoties te kunnen uiten als zichzelf te kunnen ontwikkelen. Zij ondersteunt individuele talenten van het Hbo, Mbo en de vooropleiding van Lucia Marthas Institute for Performing Arts, omdat zij willen dat deze school voor iedereen toegankelijk is. Helaas is dit niet vanzelfsprekend, omdat dit voor veel mensen onbetaalbaar is. De foundation biedt o.a. workshops van gastdocenten en choreografen en internationale uitwisseling van studenten om zo een verrijking te geven aan het opleidingsaanbod van de leerlingen en studenten.

Stichting BEN
Stichting BEN wil rolstoelbasketbal in Nederland professionaliseren op alle denkbare manieren. Zij streven ernaar het voor iedereen mogelijk te maken om te kunnen rolstoelbasketballen en deze sport te ervaren op alle mogelijke niveaus. Zo kunnen sporters die de potentie hebben om de top te halen gebruik maken van o.a. de voorzieningen, coaching en training die de stichting hen biedt. Voor personen met een amputatie, dwarslaesie of een andere lichamelijke beperking is de sport een geweldige manier om hun zelfvertrouwen, teamwork, communicatie, conditie en doorzettingsvermogen te ontwikkelen.

Stichting Vrienden van MeerZoo
De stichting Vrienden van MeerZoo houdt zich bezig met het beheer en onderhoud van dierenpark MeerZoo. Dit houdt in dat zij dieren opvangen die worden afgestaan en verantwoordelijk zijn voor het onderhouden en aanpassen van de dierenverblijven. Zij richten zich ook op het aantrekken van vrijwilligers en stagiairs voor het beheren en verzorgen van de dieren in het park.

UN Women
In 2030 gelijke rechten en kansen voor vrouwen en meisjes. Dat is het doel van UN Women. Armoede en discriminatie staan hand in hand met elkaar: alleen als vrouwen gelijke kansen krijgen kan armoede effectief bestreden worden. UN Women heeft de kennis en het netwerk om te zorgen dat gendergelijkheid in 2030 een feit is. Met lokale projecten in meer dan 90 landen heeft de organisatie unieke mogelijkheden om wetenschappelijk geteste methoden uit te wisselen tussen landen, en de projecten die werken op te schalen zodat miljoenen mensen bereikt worden.

YMCA Nederland
YMCA staat voor Young Men’s Christian Association en is een wereldwijde organisatie waarbij iedereen welkom is. YMCA Nederland biedt een plek aan jongeren waar zij zich thuis voelen en zich kunnen ontwikkelen. Zomerkampen en jeugdwerk zijn de belangrijkste activiteiten en worden georganiseerd door vrijwilligers. Samen lachen, talenten ontdekken en leren samenwerken is de kerngedachte. Hiermee wil de organisatie een bijdrage leveren aan een samenleving waarin ruimte en aandacht is voor iedereen.

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.