In de Spotlights: Bring the Elephant Home

11 juli 2019
Olifant in het water

Bring the Elephant Home is opgericht om het uitsterven van de olifant in de natuur te voorkomen. Daarbij wil de stichting bijdragen aan een gezonde leefomgeving voor olifanten en het creëren van harmonie tussen mens en olifant.

De conflicten tussen olifanten en mensen
De problemen waar olifanten mee te maken hebben nemen snel toe. Hun leefgebied wordt steeds kleiner en er ontstaan steeds vaker conflicten waar olifanten, maar ook mensen, de dupe van zijn. Omdat hun leefgebied steeds kleiner wordt, moeten de olifanten wel “terugslaan” om te kunnen overleven. Ze lopen bijvoorbeeld omheiningen omver op zoek naar water en eten. Dit heeft dode olifanten en soms ook dode mensen als gevolg. In Thailand vinden plunderende olifanten de dood door pesticiden of elektrocutie door omheiningen die onder stroom staan. In Zuid-Afrika worden olifanten die schade veroorzaken vaak doodgeschoten. In Botswana mag sinds mei 2019 weer op olifanten gejaagd worden, als gevolg van toenemende conflicten.

Werken aan oplossingen
Bring the Elephant Home doet in verschillende landen in Afrika en Azië onderzoek naar duurzame oplossingen om het samenleven van mensen en olifanten wel mogelijk te maken. Zo werken zij in Thailand met 17 internationale studenten uit Amerika, een lokale school uit Kanchanaburi en de lokale bevolking aan allerlei activiteiten. Zo bouwden ze laatst stuwdammetjes in een waterloop, zodat olifanten en andere wilde dieren een watervoorraad hebben in het droge seizoen en niet dorstig hoeven rond te zwerven in bewoonde gebieden. Daarnaast bouwen ze aan een bijenkorfhek rondom de boomkwekerij die hun helpt met hun herbebossingsproject. Dit hek genereert inkomsten door de verkoop van honing en houdt bovendien de olifanten tegen. Die zijn namelijk bang voor bijen.

Voor de vrijwilligers is dit gelijk een kans om te leren over de bescherming van olifanten, de natuur en de Thaise cultuur. Ze overnachten bij mensen in het dorp, koken en eten met de lokale bevolking en nemen deel aan culturele ceremonies.
In plaats van overlast van olifanten ervaart de bevolking juist dat olifanten hen veel goeds te bieden hebben. De stichting gaat er dan ook alles aan doen om dit duurzame model ook in andere conflictgebieden toe te passen.

Tracken van olifanten in Mozambique
Op dit moment is de stichting samen met Elephants Alive in Mozambique bezig om een corridor te realiseren die verschillende beschermde natuurgebieden aan elkaar koppelt. Met helikopters proberen ze zoveel mogelijk olifanten te spotten. Hierbij zijn deze week tien olifanten van GPS-trackers voorzien. Op deze manier documenteren zij de migratieroute van de olifanten, zodat ze kunnen vaststellen welke gebieden door de olifanten gebruikt worden en waar uitbreiding van leefgebied mogelijk is. De data laat ook zien waar er veel mens-olifantconflicten zijn en waar veel gestroopt wordt. Zo weten olifantenbeschermers precies waar olifanten beter beschermd moeten worden. Uiteindelijk zullen hier zo’n 30.000 olifanten bij gebaat zijn.

Eén van de grootste uitdagingen voor de stichting is het creëren van betrokkenheid van de mensen die binnen de corridor wonen. Het gebied is namelijk dunbevolkt, er heerst armoede en de kleinschalige boeren zijn totaal afhankelijk van hun oogst. Een bezoek van zo’n kudde olifanten kan voor hen desastreuze gevolgen hebben. Door samen met de lokale bevolking oplossingen te ontwikkelen waar zowel olifant als mens baat bij heeft, worden de conflicten omgebogen naar een harmonieus samenleven.

Erkend Goed Doel
Bring the Elephant Home bestaat inmiddels bijna vijftien jaar met activiteiten in Nederland, Afrika en Azië. Antoinette van de Water, oprichter van de stichting, geeft aan trots te zijn op de Erkenning. “We zijn nog steeds een relatief kleine organisatie, maar hebben grote plannen en hebben de organisatie goed op orde. Dit willen we ook uitstralen naar onze donateurs en fondsverstrekkers.”

Het traject van de aanvraag werd door de stichting ook als erg prettig ervaren. “Het voelt goed om extern “doorgelicht” te worden en uiteraard helemaal als je dan ook de Erkenning krijgt. Het heeft ons geholpen om een aantal dingen die voor ons vanzelfsprekend waren ook formeel vast te leggen. Het proces en de Erkenning dragen zeker bij aan de groei die we voor Bring the Elephant Home voor ogen hebben”, aldus Antoinette.

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.