4 november 2021

Zes nieuwe organisaties Erkend

Credo Foundation

De Credo Foundation wil dak- en thuisloosheid onder (zwerf)jongeren (16-25 jaar) oplossen. Hiervoor bieden zij onder andere opvang en begeleiding voor de dak- en thuisloze jongeren.

Stichting Sapana School

Kinderen van arme ouders in Nepal hebben geen toegang tot goed onderwijs. Vanuit het schoolfonds krijgen ze een studiebeurs waardoor ze vernieuwend en kwalitatief onderwijs kunnen volgen op de Sapana School in Nepal. Stichting Sapana School ondersteunt inhoudelijk, materieel en financieel de Sapana School.

Vrienden van het Herseninstituut

De behandeling van hersenaandoeningen is de afgelopen 50 jaar uiterst moeizaam gebleken. De Stichting Vrienden van het Herseninstituut zet zich in voor de kennis over hoe de hersenen werken zodat we oplossingen voor hersenaandoeningen kunnen realiseren.

De Buurtcamping

De dialoog tussen Nederlanders verhardt. De kloof tussen arm en rijk, jong en oud groeit. Autochtone en allochtone inwoners ontmoeten elkaar te weinig. De Buurtcamping inspireert, faciliteert en begeleidt buurtbewoners bij het organiseren van verbindende buurtactiviteiten.

Calcutta Rescue Nederland

De allerarmsten in en rondom Kolkata en West-Bengalen (India) hebben geen toegang tot medische zorg en onderwijs. De overheid voorziet hier niet in. De levens- en hygiënische omstandigheden in de sloppenwijken zijn uitermate slecht. Calcutta Rescue Nederland wil kansen creëren en levens transformeren van de allerarmsten in dat gebied.

Stichting Vrienden van XR

Klimaatverandering bedreigt de mensheid op korte termijn met enorme problemen en op langere termijn met uitsterving. Stichting Vrienden van XR wil bewustwording van de ecologische en klimaatcrisis creëren en de overheid en andere organisaties oproepen om maatregelen te nemen.

Terug naar nieuwsoverzicht
Zes nieuwe organisaties Erkend