5 april 2022

NDP maart 2022: Donateursvertrouwen stijgt naar recordhoogte

Het vertrouwen van donateurs in goede doelen bereikte in het eerste kwartaal van dit jaar
het hoogste niveau ooit gemeten door het NDP (Nederlands Donateurspanel). Dat beeld
past bij de grote bereidheid om te geven aan de vele hulpacties voor vluchtelingen uit
Oekraïne.


Er gebeurde uitzonderlijk veel in het eerste kwartaal van 2022. Oorlog, inflatie, stijgende prijzen
en een dalende koopkracht. Maar ook een Giro555-campagne die 150 miljoen opbrengt en een
vrij plotselinge afschaffing van de coronamaatregelen. Het zorgde alles bij elkaar voor twee
records: het laagste consumentenvertrouwen ooit en het hoogste donateursvertrouwen sinds het
NDP dit is gaan meten. Dat laatste lijkt samen te hangen met de saamhorigheid die de oorlog
heeft aangewakkerd en de bereidheid om voor slachtoffers in actie te komen en geld te geven.

Het panel kreeg ook deze keer drie extra vragen voorgelegd: wat vind je van de rol die goede
doelen hebben gespeeld tijdens de coronacrisis? Zou je (een deel van) je vakantiegeld gebruiken
voor een gift aan een goed doel? En wat zou je top-3 van besparingen zijn in tijden van grote
prijsstijgingen?

Een paar uitkomsten: 17% van het panel vindt dat goede doelen een cruciale,
positieve rol hebben gespeeld tijdens de pandemie. 7% wil van het vakantiegeld wel iets
weggeven aan een goed doel; en mensen besparen niet graag op ‘vervoer’ en verenigingsleven,
wel op luxeartikelen als cadeautjes of tijdschriften. Het NDP-rapport met alle antwoorden en alle
voorgaande kwartaalrapporten zijn te bekijken op www.wwav.nl/ndp.

Meer weten? Het hele onderzoeksrapport vindt u hier

Over het Nederlandse Donateurspanel
Elk kwartaal laten marketingbureau WWAV en CBF, Toezichthouder Goede Doelen, een meting
uitvoeren door onderzoeksbureau Kien Onderzoek. Dit gebeurt op basis van een voor Nederland
representatief gecertificeerd panel van respondenten van 18 jaar en ouder: het Nederlandse
Donateurspanel (NDP). Deze periodieke monitor van het donateursvertrouwen in Nederland geeft weer
hoe het staat met het vertrouwen in goede doelen en de invloed van verschillende factoren daarop.

Terug naar nieuwsoverzicht
NDP maart 2022: Donateursvertrouwen stijgt naar recordhoogte