Skip to main content
Close Menu

 

 

Nieuwe campagne ‘Geef Gerust’ speelt in op behoefte van donateurs om te weten dat hun geld goed besteed wordt

Utrecht, 19 oktober 2017 – Vandaag reikte toezichthouder CBF officieel de 500e Erkenning uit aan stichting ‘Het Vergeten Kind'. Deze mijlpaal is het startschot voor de nieuwe landelijke publiekscampagne ‘Geef gerust aan een Erkend Goed Doel’. Angela Schijf, ambassadeur van Het Vergeten Kind, was aanwezig bij de lancering van de campagne die als doel heeft om de publieksbekendheid met de Erkenning te vergroten. De campagne speelt in op de behoefte van donateurs om te weten dat hun geld goed besteed wordt. De campagne is een initiatief van de Nederlandse goededoelensector. Met het predicaat ‘Erkend Goed Doel’ is voor het publiek in één oogopslag duidelijk dat de organisatie aan strenge kwaliteitseisen voldoet.

 


Angela Schijf snijdt taart aan. De campagne Geef Gerust is gestart.

3,8 miljard onder toezicht
Nu er 500 Erkende Goede Doelen zijn, staat een bedrag van 3,8 miljard euro onder actief toezicht van het CBF. Dit komt overeen met ruim 80% van het geld dat de samenleving doneert aan maatschappelijke doelen.

Professionaliseringsslag goede doelen door erkenning
Met de Erkenning leggen goede doelen zichzelf strenge kwaliteitscriteria op. Deze helpen om hun werk te professionaliseren en impact te vergroten. De Erkenning draagt bij aan een professionele, ‘schone’ en impactvolle goededoelensector. Het eerste goede doel dat zich vrijwillig onder toezicht liet stellen was het Longfonds (toen Astma Fonds). Zij kregen in 1996 het CBF-Keur, dat in 2016 werd omgezet in de Erkenning. 


Het 'Erkend Goed Doel'-logo

Inhoud campagne 'Geef Gerust'
Kern van de campagne is de belofte dat je aan een Erkend Goed Doel gerust kunt geven. Deze goede doelen voldoen namelijk aan strenge kwaliteitseisen, toezichthouder CBF controleert dit. Zo kunnen donateurs ervan uitgaan dat een Erkend Goed Doel bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met iedere euro en hierover verantwoording aflegt. Donateurs kunnen via de website geefgerust.nl checken of een goed doel erkend is. De Erkende Goede Doelen zijn te herkennen aan het ‘Erkend Goed Doel’-logo.


Angela Schijf plakt 'Erkend Goed Doel'- logo op deur van het vergeten kind 

"Het Vergeten Kind heeft er bewust voor gekozen om zich vrijwillig jaarlijks te laten controleren door de onafhankelijke toezichthouder CBF. Dit houdt ons als organisatie scherp. De zojuist verkregen Erkenning geeft het Nederlandse publiek de zekerheid dat ze gerust aan ons kunnen geven", aldus Joep Verboeket (directeur-bestuurder van Het Vergeten Kind).


Roline de Wilde, directeur CBF, feliciteert Joep Verboeket, directeur Het Vergeten Kind met de 500ste Erkenning.

Initiatiefnemers campagne
De campagne Geef Gerust is een initiatief van de goededoelensector en is ontwikkeld door de brancheorganisaties Goede Doelen Nederland, Nederland Filantropieland en het CBF als toezichthouder goede doelen. De campagne is medegefinancierd met een subsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie.