Skip to main content
Close Menu
In navolging op de recente lancering van de hulpverleningsactie Help slachtoffers Syrië* door de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) en diverse andere initiatieven voor geldinzamelingen voor de slachtoffers van de burgeroorlog in Syrië, geeft het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) als onafhankelijke toezichthouder op de fondsenwervende sector in Nederland, een informatieve waarschuwing af voor donateurs.

Het CBF erkent de noodzaak om mensen in de gelegenheid te stellen hun steun te geven aan de humanitaire hulp door goededoeleninstellingen ten bate van Syriërs die door het conflict zijn geraakt. Het CBF adviseert het publiek, goededoeleninstellingen en anderen die voor dit doel geld ophalen, om het te geven aan goededoeleninstellingen die nauw samenwerken met betrouwbare hulpverleningsorganisaties in Syrië en/of omliggende landen en die ervaring hebben met het verlenen van humanitaire hulp in risicovolle, onbeveiligde en gevaarlijke gebieden, zoals de SHO-deelnemers.

Het CBF dringt erop aan dat donateurs zich ervan bewust zijn dat zij giften overmaken aan betrouwbare instellingen en geen risico lopen door geld te geven aan instellingen die niet onder het toezicht van het CBF staan. Het CBF moedigt het publiek aan om niet bang te zijn om fondsenwervers vragen te stellen teneinde er zeker van te zijn dat dezen oprecht zijn.

Adri Kemps, directeur CBF:
‘Misbruik van opgehaalde gelden valt nooit helemaal te voorkomen, maar er zijn bepaalde stappen die zowel goededoelenorganisaties als het publiek kunnen doorlopen om zich ervan te verzekeren dat het geld terechtkomt bij de beoogde hulpbehoevende mensen. Pas bijvoorbeeld op voor mensen die zonder vergunning collecteren ‘voor Syrië’. Veel gemeenten zullen geen vergunning verstrekken voor straatcollectes, tenzij deze worden uitgevoerd door een door het CBF beoordeelde instelling. Wees dus niet bang om vragen te stellen, de naam van een goededoeleninstelling online op te zoeken. U kunt natuurlijk ook direct geven op giro 555 van de SHO of direct geven aan de SHO-deelnemers. De deelnemende organisaties van de SHO zijn alle gerenommeerde Nederlandse hulporganisaties.’

Tips voor het doen van een donatie:
1. Check de naam van de goededoelenorganisatie alvorens er geld aan te geven. U kunt de naam invoeren in het Register goede doelen op www.cbf.nl.
2. Let op het CBF-Keur, het CBF-Certificaat of de Verklaring van Geen Bezwaar. Deze geven aan dat de goededoeleninstelling zich door het CBF heeft laten beoordelen, waardoor u met vertrouwen kunt geven.
3. Wanneer u wordt benaderd door een geldinzamelaar, check dan of deze een legitimatiebewijs bij zich draagt.
4. Vraag de geldinzamelaar bij twijfel om een nadere toelichting - een oprechte fondsenwerver zou met plezier uw vragen beantwoorden en uitleg geven over het werk van de betreffende goededoeleninstelling.
5. Op de fondsenwervende materialen zou de naam van de goededoelenorganisatie moeten staan en een vast telefoonnummer. Pas op voor degenen met alleen een mobiel nummer.
6. Om na te gaan of een fondsenwerver een vergunning heeft om geld in te zamelen in een openbare ruimte, kunt u contact opnemen met uw gemeente. Wanneer er sprake is van een particuliere ruimte (zoals een café of een kantoor), check dan bij de eigenaar of de medewerkers of hiervoor toestemming is gegeven. Wanneer u twijfelt over iemand die geld inzamelt in de metro of op het station, check dan of er toestemming is gegeven bij het vervoerbedrijf of bij een NS-medewerker.
7. Wanneer u deze dingen heeft gecheckt en denkt dat er sprake is van een niet-juiste inzameling, verzoeken wij u dit te melden bij uw gemeente en om het klachtenformulier in te vullen op onze website.
8. Wanneer u wilt doneren, maar twijfelt aan de legitimiteit van een collecte, adviseren wij u om uw donatie rechtstreeks over te maken aan de SHO(-deelnemers)*.

Konvooien
Het CBF is zich ervan bewust dat goededoelenorganisaties en organisatoren van fondsenwervende activiteiten in sommige gevallen verschepingen en hulpkonvooien van hulp over land van Nederland naar Syrië en de aangrenzende landen organiseren. Het CBF adviseert goededoelenorganisaties, werknemers, vrijwilligers en vertegenwoordigers met klem om in hun persoonlijke bagage geen significante geldbedragen van de ene locatie naar de andere locatie te vervoeren. Het persoonlijk vervoeren van geld is een bekende door terroristische groepen gebruikte methode; het bij u dragen van grote geldbedragen (tenzij u hiervoor de juiste documenten bij zich heeft) zal dan waarschijnlijk ook door douanebeambten als verdacht worden beschouwd en het kan gebeuren dat het geld om die reden in beslag wordt genomen en uiteindelijk verdwijnt. Contant geld kan door de politie- of douanebeambte in beslag worden genomen als deze redelijke gronden heeft om te vermoeden dat het gaat om geld uit misdaad, of om geld dat is bedoeld om te worden gebruikt bij onwettige activiteiten. Het CBF adviseert met klem om het bij zich dragen van contant geld tot een minimum te beperken en – wanneer u beoordeelt dat dit toch noodzakelijk is – dat de goededoelenorganisatie of het individu zich ervan verzekert dat de juiste documentatie is meegegeven om te kunnen aantonen dat het geld wettig is verkregen, alsook hoe het geld voor het goede doel zal worden aangewend.

Donateurs van (goededoelen)organisaties of individuen die liquide middelen bij zich dragen dienen zich ervan bewust te zijn dat zij moeten voldoen aan de wettelijke vereiste om geld aan te geven bij de douane wanneer men de Europese Unie verlaat of binnenkomt, indien er sprake is van € 10.000 of meer. Niet alleen bankbiljetten, maar ook andere waardepapieren vallen onder deze regeling. Wanneer dit niet wordt gedaan, kan dat leiden tot inbeslagname van het geld in de haven of op het vliegveld van vertrek. Informatie over hoe geld aan te geven bij de douane kunt u vinden op de website van de douane.

De Rijksoverheid ontraadt alle reizen naar Syrië. Alvorens te besluiten naar Syrië te reizen om humanitaire hulp te verlenen, dienen goededoelenorganisaties een inschatting te maken van de persoonlijke veiligheid en of een konvooi de meest effectieve manier is om hulp te leveren. De kans is groot dat hulpkonvooien worden tegengehouden en ondervraagd. Het is daarom essentieel dat konvooien naar behoren worden voorbereid en dat voldoende aandacht wordt geschonken aan persoonlijke veiligheid en de veiligheid van de vervoerde hulp, alsook dat wordt voldaan aan alle relevante vereisten van de betrokken landen.

* Voor meer informatie over de SHO-actie Help slachtoffers Syrië en hoe te doneren, kijkt u op: giro555.nl.

(10 april 2013)