Skip to main content
Close Menu

Het CBF, toezichthouder van de goededoelensector, doet onderzoek naar de activiteiten van (medewerkers van) het bedrijf Bright Future Fundraising (BFF). Het CBF adviseert gemeenten daarom voorlopig geen collectevergunning aan BFF te verlenen.

Het CBF heeft meerdere signalen gekregen dat medewerkers van Bright Future Fundraising actief zijn met kaartverkoop aan de deur namens goededoelenorganisaties die daarvoor noch opdracht hebben gegeven noch hiervan op de hoogte zijn gebracht. Er bestaat geen enkele relatie tussen de kaartverkopers en de goededoelenorganisaties, zodat het onduidelijk is of de opbrengsten van deze kaartverkoop daadwerkelijk ten goede komen aan het goede doel.

Contact

Het CBF heeft verschillende, vergeefse, pogingen gedaan om met BFF in contact te treden. Het CBF wil dat iedere fondswervende activiteit door dit bedrijf ten behoeve van goededoelenorganisaties direct wordt gestaakt, tenzij betrokken organisaties schriftelijke toestemming hebben verleend. Bovendien wil het CBF helderheid dat de inmiddels geworven gelden ten goede komen van de goededoelenorganisaties waarvoor BFF zegt actief te zijn.

Wederhoor

Normaliter is het CBF terughoudend om publieke mededelingen te doen over fondswervende organisaties totdat deze in staat zijn geweest om antwoorden te geven op onze vragen. In dit geval weegt de urgentie om gemeenten, donateurs en andere belanghebbenden te waarschuwen voor mogelijk malafide praktijken zwaarder dan het recht op wederhoor. Donateurs dienen erop te kunnen vertrouwen dat het kopen van kaarten daadwerkelijk ten goede komt van de organisaties die zij menen te ondersteunen. Bright Future Fundraising biedt daarvoor vooralsnog geen enkele garantie. Mocht Bright Future Fundraising op korte termijn alsnog in staat zijn om bevredigende antwoorden te geven op onze vragen dan zijn wij van harte bereid daar nader over te informeren en de huidige berichtgeving in te trekken.

Kaartverkoop

Het CBF wijst vaker op risicoís bij verkoop van kaarten, kalenders en andere producten aan de deur ten behoeve van goededoelenorganisaties. Het belangrijkste advies aan donateurs is om altijd te vragen naar de gemeentelijke vergunning. Zonder deze vergunning is in de meeste gemeenten in Nederland verkoop van goederen ten behoeve van goede doelen niet toegestaan. Ook is het raadzaam om te vragen of de opbrengst naar een erkend goed doel gaat.

(30 januari 2017)