Skip to main content
Close Menu

Het CBF, toezichthouder goede doelen, heeft vragen bij de activiteiten van Stichting De Kinderspeeltuin.

Het CBF heeft uit meerdere gemeenten signalen gekregen dat Stichting De Kinderspeeltuin actief is met collecteren. In de meeste gemeenten is het verplicht hiervoor een vergunning aan te vragen. Dit is niet altijd gebeurd.

Contact

Het CBF heeft verschillende malen contact gezocht met de stichting en daarbij vragen voorgelegd. Het CBF vraagt van de stichting helderheid over de geworven gelden: wat is er met de opbrengsten gebeurd en hoe zijn de administratieve organisatie en interne controle rondom de fondsenwerving geregeld? Ook zijn er vragen over de het feit dat er slechts ťťn bestuurder is bij de stichting.

Wederhoor

Het CBF heeft Stichting De Kinderspeeltuin verschillende mogelijkheden geboden om te reageren op vragen, maar de stichting heeft niet gereageerd. Daarom waarschuwt het CBF gemeenten, donateurs en andere belanghebbenden om alert te zijn. Donateurs dienen erop te kunnen vertrouwen dat geld dat zij geven daadwerkelijk ten goede komt aan het goede doel dat zij menen te ondersteunen. Stichting De Kinderspeeltuin biedt daarvoor vooralsnog geen enkele garantie. Mocht Stichting De Kinderspeeltuin op korte termijn alsnog in staat zijn om bevredigende antwoorden te geven op onze vragen dan zijn wij van harte bereid daar nader over te informeren en de huidige berichtgeving in te trekken.