Skip to main content
Close Menu

Het CBF, toezichthouder goede doelen, heeft vragen bij de activiteiten van stichting Kinderhulp Benelux.

Het CBF heeft uit meerdere gemeenten signalen gekregen dat de stichting Kinderhulp Benelux actief was met kalender-/kaartverkoop aan de deur. In de meeste gemeenten is het verplicht hiervoor een vergunning aan te vragen. Dit is niet gebeurd. Inmiddels richt de stichting zich met name op collecteren. Ook hiervoor is in de meeste gemeenten een vergunning nodig.

Contact

Het CBF heeft verschillende, vergeefse, pogingen gedaan om met de stichting Kinderhulp Benelux in contact te treden. Het CBF vraagt van de stichting helderheid over de geworven gelden: wat is er met de opbrengsten gebeurd en hoe zijn de administratieve organisatie en interne controle rondom de fondsenwerving? Ook zijn er vragen over de het feit dat er slechts ťťn bestuurder is bij de stichting.

Wederhoor

Het CBF heeft de stichting Kinderhulp Benelux verschillende mogelijkheden geboden om te reageren op vragen, maar de stichting is niet bereikbaar. Daarom waarschuwt het CBF gemeenten, donateurs en andere belanghebbenden om alert te zijn. Donateurs dienen erop te kunnen vertrouwen dat het geven van geld of het kopen van kalenders en/of kaarten daadwerkelijk ten goede komt aan het goede doel dat zij menen te ondersteunen. Stichting Kinderhulp Benelux biedt daarvoor vooralsnog geen enkele garantie. Mocht Kinderhulp Benelux op korte termijn alsnog in staat zijn om bevredigende antwoorden te geven op onze vragen dan zijn wij van harte bereid daar nader over te informeren en de huidige berichtgeving in te trekken.

Kalender- en kaartverkoop

Het CBF wijst vaker op risicoís bij verkoop van kaarten, kalenders en andere producten aan de deur ten behoeve van goededoelenorganisaties. Het belangrijkste advies aan donateurs is om altijd te vragen naar de gemeentelijke vergunning. Zonder deze vergunning is in de meeste gemeenten in Nederland verkoop van goederen ten behoeve van goede doelen niet toegestaan. Ook is het raadzaam om te vragen of de opbrengst naar een erkend goed doel gaat.