Skip to main content
Close Menu

productlogo RvA

Op 12 april 2018 heeft het CBF de accreditatie van de Raad voor Accreditatie (RvA) opnieuw verkregen. Vanaf die datum vallen Erkenningsbesluiten weer onder accreditatie van de RvA.

In 2016 heeft toezichthouder CBF vrijwillig schorsing van de accreditatie bij de RvA aangevraagd. Dit verzoek om vrijwillige schorsing werd ingegeven door de geplande transitie waarin het CBF zich heeft begeven. Inmiddels heeft het CBF deze transitie doorlopen, waarbij de wijze van toetsen, de governancestructuur, procedures en de normen zijn gewijzigd. Vanaf 1 juli 2016 is het CBF in nieuwe vorm van start gegaan. Vanaf deze datum hebben goededoelenorganisaties ook de Erkenning kunnen verkrijgen van het CBF.

De Erkenningsbesluiten zijn echter niet genomen door een geaccrediteerd CBF, waardoor die Erkenning van goededoelenorganisaties niet valt onder de accreditatie van de RvA.

Om alle vůůr 12 april 2018 afgegeven Erkenningen onder de accreditatie van de RvA te laten vallen, is een overgangsregeling opgesteld. Deze overgangsregeling vindt u hier.

In de praktijk betekent het dat alle erkende goede doelen binnen anderhalf tot twee jaar na certificering van het CBF een geaccrediteerd certificaat zullen ontvangen, mits zij de toetsing met positief gevolg afsluiten.