Skip to main content
Close Menu

Na een periode van verscherpt toezicht heeft het CBF de erkenning van Dierentehuis ís-Hertogenbosch en omstreken met onmiddellijke ingang ingetrokken. Het Dierentehuis voldoet niet aan de normen van de erkenningsregeling. Hierdoor kan het CBF niet verifiŽren of alle ontvangen gelden van de stichting worden besteed in het kader van de doelstelling van de stichting.

Het CBF heeft de organisatie in februari onder verscherpt toezicht gesteld nadat er vragen waren gerezen over de besteding van de door de stichting ontvangen gelden. Ook was er sprake van onrust en wantrouwen tussen bestuur, medewerkers en vrijwilligers. Het dierentehuis heeft enkele maanden de tijd gekregen om een aantal noodzakelijke maatregelen door te voeren. Zo moest er aanvullend boekenonderzoek worden gedaan door een onafhankelijke registeraccountant en zouden de door een accountant goedgekeurde jaarcijfers over 2016 in juni worden gepubliceerd. Daarnaast heeft het CBF een aantal maatregelen opgelegd aangaande de samenstelling van het bestuur en het aanstellen van een mediator in verband met de onrust die er binnen de organisatie was ontstaan.

Bij het verstrijken van de deadline van het verscherpte toezicht is gebleken dat niet alle maatregelen zijn uitgevoerd dan wel het gewenste effect hebben opgeleverd. Het CBF heeft geen goedgekeurde jaarrekening en aanvullend onafhankelijk boekenonderzoek ontvangen. Het CBF kan hierdoor niet achterhalen in welke mate de door derden geuite zorgen, over mogelijke financiŽle malversaties en administratieve misstanden, op waarheid berusten.

Daarom heeft het CBF besloten de erkenning in te trekken. Het publiek moet er immers van op aankunnen dat donaties aan een CBF-Erkend goed doel effectief en efficiŽnt worden ingezet voor het behalen van het maatschappelijke doel waar de organisatie naar streeft.