Skip to main content
Close Menu

Na een periode van verscherpt toezicht heeft toezichthouder CBF de erkenning van Stichting Family Help Programme Holland-Sri Lanka met onmiddellijke ingang ingetrokken. De organisatie voldoet niet meer aan de normen van de erkenningsregeling. Hierdoor kan het CBF niet verifiŽren of alle ontvangen gelden van de stichting worden besteed in het kader van de doelstelling van de stichting.

Het CBF heeft de organisatie in juni 2017 onder verscherpt toezicht gesteld nadat was gebleken en door het bestuur reeds aangegeven dat de kwaliteit van de organisatie in Sri Lanka onvoldoende is. Hierdoor is een situatie ontstaan van mismanagement en onduidelijke besteding van de gelden. De organisatie heeft enkele maanden de tijd gekregen om een aantal noodzakelijke maatregelen door te voeren. Zo moesten alle donateurs via de website en een nieuwsbrief geÔnformeerd worden over wat er is misgegaan in het Welkomstdorp, wat de huidige situatie is in het Welkomstdorp en welke maatregelen er worden genomen om de situatie onder controle te krijgen. Ook zou de organisatie een nieuw meerjarenbeleidsplan opstellen waarin opgenomen is hoe de geworven middelen in de toekomst worden besteed. Daarnaast heeft het CBF een aantal maatregelen opgelegd aangaande de governance-structuur in Sri-Lanka en dienden de administratieve organisatie en interne controle in Sri Lanka dusdanig te worden herzien dat er een sluitende controle is op de bestedingen.

Ondanks grote inspanningen van het bestuur van Family Help Programme Holland-Sri Lanka is het hen helaas niet gelukt om voldoende orde op zaken te stellen.

Daarom heeft het CBF besloten de erkenning in te trekken. Het publiek moet er immers van op aankunnen dat donaties aan een CBF-Erkend goed doel effectief en efficiŽnt worden ingezet voor het behalen van het maatschappelijke doel waar de organisatie naar streeft.