Skip to main content
Close Menu

Bereidheid iets voor goed doel te doen blijft groot

Uit het kwartaalonderzoek van het Nederlandse Donateurspanel blijkt dat het donateursvertrouwen wederom daalt en zijn laagste punt (-52) tot nu toe heeft bereikt. Toch blijft de bereidheid onder Nederlanders om iets voor een goed doel te doen groot.

Het dalen van het donateursvertrouwen komt niet geheel onverwacht. Afgelopen maanden kwamen verscheidende organisaties negatief in de media terecht. Uit onderzoek blijkt dat dit zijn weerslag heeft op het donateursvertrouwen. Mensen verwachten in de komende 12 maanden nog minder aan goede doelen te gaan geven.

Het goede nieuws is dat een groot deel van de Nederlanders nog altijd bereid is om iets te doen voor een goed doel. Men denkt hierbij vooral aan het geven van hun stem via een petitie, het inleveren van oude spullen, geld geven, vrijwilligerswerk doen of een product van een goed doel kopen. Meer dan de helft van de Nederlanders (59%) vindt het belangrijk dat er goede doelen zijn, een kwart draagt dit ook uit en geeft aan dat ze daadwerkelijk wel eens een goed doel aan een vriend of collega aanbevelen.

Jongeren positief
Jongeren (18-25 jaar) zijn het positiefst over goede doelen. Zij hebben het meeste vertrouwen (-35) en hebben de hoogste bereidheid om zich in te zetten voor een goed doel of hier iets aan te geven. Naarmate de leeftijd stijgt, daalt gemiddeld het vertrouwen en de bereidheid iets voor een goed doel te doen.

De communicatie tussen goede doelen en donateurs is volgens 37% van de donateurs goed. Toch zijn er ook groepen die aangeven te veel (17%) of juist te weinig (15%) informatie te ontvangen. Respectievelijk 8% en 9% hoort helemaal niets of wordt niet op de juiste wijze benaderd door de goede doelen die zij steunen.

(Woerden, 24 oktober 2013)


--------------- einde persbericht----------------


Achtergrond
Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en is uitgevoerd door Peil.nl.

Het Nederlandse Donateurspanel meet elk kwartaal de index voor het donateursvertrouwen in goede doelen. De index voor het donateursvertrouwen geeft aan in hoeverre het beter of slechter gaat met het vertrouwen in goede doelen. De index wordt samengesteld op basis van drie factoren; het geefklimaat, de geefbereidheid en de ontwikkeling van het imago van goede doelen. Daarnaast wordt er een aantal vragen gewijd aan actuele thema’s.

De rapportage van deze online meting is verkrijgbaar via www.wwav.nl en in het Kenniscentrum op de website van het CBF.