Skip to main content
Close Menu

Op woensdag 12 april organiseerde brancheorganisatie Goede Doelen Nederland, in samenwerking met FIN (Vereniging van Vermogensfondsen in Nederland), brancheorganisatie Nederland Filantropieland en CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken), een symposium en politiek cafť.

Tijdens het symposium lieten zij nieuwe parlementariŽrs kennismaken met de sector en met het belang ervan. Als hoogtepunt overhandigden zij het Manifest Filantropie aan de politiek. Dit manifest is ondertekend door een brede coalitie uit de sector.

Belangrijke boodschap aan de politiek

De boodschap van de filantropische sector aan de politiek is tweeledig. Enerzijds willen de initiatiefnemers de impact van de filantropische sector benadrukken. Erkenning hiervoor vanuit de politiek helpt om die impact te verduurzamen. Anderzijds geeft de sector aan dat verdere facilitering vanuit de politiek nodig is om de sector te versterken. Daarbij gaat het om het bieden van ruimte en het oplossen van uitvoeringsproblemen die in de dagelijkse praktijk van filantropische organisaties soms grote hobbels opwerpen.

Een voorbeeld dat werd aangehaald tijdens het symposium is het doen van vrijwilligerswerk door vluchtelingen. Vrijwilligerswerk is zowel goed voor de vluchteling als de organisatie waar zij dit werk voor doen. Regelgeving staat dit echter niet toe. Dit is volgens de sector een voorbeeld van belemmerende regelgeving, waar de overheid iets aan kan doen. Door de sector als volwaardig partner mee te nemen bij de vorming van beleid kan gezamenlijk worden gewerkt aan het oplossen van dergelijke belemmeringen.

De vijf aanbevelingen vanuit de sector

Centraal in het manifest staan vijf aanbevelingen aan de politiek vanuit de sector.

  1. Behandel de sector filantropie als belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap. Erken de onmisbare bijdragen van de sector aan de actuele maatschappelijke opgaven en uitdagingen en maak in wet- en regelgeving ruimte voor dit burgerschap.

  2. Gebruik de kennis en innovatieve kracht van de sector filantropie bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Heb oog voor het oplossend vermogen en betrek de sector als volwaardige partner bij de vorming van beleid.

  3. Erken de grote waarde die de inzet van vrijwilligers heeft voor goede doelen en voor de samenleving. Zorg ervoor dat iedereen vrijwilligerswerk mag doen, ook mensen met een uitkering en vluchtelingen. Stimuleer vrijwilligerswerk en investeer hierbij extra in jongeren.

  4. Stimuleer de vrijwillige inzet voor de samenleving van burgers, bedrijven, goede doelen, vermogensfondsen en kerken door een ondersteunend fiscaal beleid waarbij de giftenaftrek gehandhaafd blijft.

  5. Maak het maatschappelijk belang van loterijen tot een aparte, vierde pijler in het kansspelbeleid (naast bescherming consumenten, voorkomen van kansspelverslaving en tegengaan van fraude en criminaliteit). Veranker zo de fondsenwervende rol van loterijen voor goede doelen.

Bron: Manifest Filantropie