Skip to main content
Close Menu

In het artikel ĎGoed doen voelt goed, geven kan beterí van 12 mei jl. concludeert het FD dat er sprake is van een zekere geefmoeheid onder de Nederlanders. Zij geven een vijfde minder van het gezinsinkomen vergeleken met 18 jaar geleden.

Scepsis over verspilling en effectiviteit donaties

Het FD ziet vooral dat het vertrouwen van de Nederlander in de filantropische sector daalt. Een belangrijke oorzaak is dat steeds meer gevers het belangrijk vinden dat hun donaties effectief worden ingezet. 40% van het publiek twijfelt echter over de effectiviteit van hun donaties en meer dan de helft vreest dat goede doelen veel middelen verspillen en dat het geld niet op de juiste plek terecht komt.  

Nieuwe behoeften van de gever

Ook ziet het FD een behoefte aan nieuwe modellen voor filantropie. De Nederlandse gevers stellen andere eisen aan de doelen waar zij aan geven. Zo blijkt dat gevers het belangrijk vinden veel directer betrokken te zijn bij het doel van hun donatie. Aanvullend willen zij op een manier geven die passend is bij hun situatie.

Deze betrokkenheid is essentieel voor het geefgedrag. Mensen ervaren meer geefplezier als zij zich veel directer bezighouden met het doel waaraan zij geven.  

Behoefte aan inzicht in reilen en zeilen van de organisatie

Inzicht in het reilen en zeilen van de organisatie wordt ook genoemd als randvoorwaarde voor het vertrouwen van de gever in de sector. Daarbij wordt expliciet het CBF genoemd als manier om te beoordelen of goede doelen de zaken op orde hebben op bestuurlijk en financieel gebied.