Skip to main content
Close Menu

Afgelopen juni heeft weer een meting plaatsgevonden door het Nederlandse Donateurspanel (NDP). Ieder kwartaal reageert een aantal respondenten uit het Nederlandse publiek op een aantal vragen die gerelateerd zijn aan het donateursvertrouwen en geefgedrag. Met de metingen, die sinds 2005 plaatsvinden, kan een goed beeld worden geschetst van de ontwikkeling van het vertrouwen over de afgelopen 12 jaar. Deze staat weergegeven in onderstaande afbeelding.  

Ontwikkeling 11 jaar donateursvertrouwen 

Donateursvertrouwen WWAV Donateurspanel

Bron: NDP, Juni 2017

 

Op het eerste gezicht lijkt het een positief verhaal. Het dieptepunt van een paar jaar geleden lijkt de sector lang achter zich te hebben gelaten en het donateursvertrouwen is het afgelopen kwartaal weer iets gestegen. Dit in combinatie met  de toenemende inkomsten bij de grootste goede doelen (zie het eerdere artikel) lijkt een opsteker voor de sector.

Wie langer naar de cijfers kijkt, ziet een meer gemengd beeld. Wat met name opvalt, is dat de groei bescheiden is als je het vergelijkt met de groei van het consumentenvertrouwen. Waar het donateursvertrouwen stijgt van  -9 naar -7, maakt het  consumentenvertrouwen een grotere sprong van 16 naar 23.

Dus hoewel het donateursvertrouwen iets is gestegen door het profiteren van de groeiende economie en consumentenvertrouwen, wordt het verschil tussen het consumenten- en donateursvertrouwen groter.

Andere conclusies

Naast het meten van het donateursvertrouwen komt ook nog een verscheidenheid aan andere themaís aan bod. Hieronder volgen een aantal interessante resultaten.

  • In 2017 doneerde 24,5% van de ondervraagden aan (een van) de samenwerkende organisaties voor de hongersnood in Zuid-Soedan. De meerderheid deed dit via Giro 555 (15,5%). In 2015 doneerde nog 35% aan (een van) de samenwerkende hulporganisaties voor de aardbeving in Nepal. Vermoedelijk was de aardbeving als thema in 2015 meer acuut en beter zichtbaar.  

  • Mobiel doneren raakt steeds meer ingeburgerd. Meer dan de helft van de mensen is hier bekend mee. SMS-donatie is het meest populair en is door 21% van de ondervraagden gebruikt. Dit is een stuk meer dan andere methoden als via de app (4,4%) of via mobiel bankieren (11,6%). 

 

Bron: Het Nederlands Donateurspanel - Meting juni 2017