Skip to main content
Close Menu

Bijna de helft van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder doet minstens een keer per jaar vrijwilligerswerk. Vooral mensen die vanwege zorgtaken in deeltijd werken, zijn relatief vaak actief als vrijwilliger. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS dat gisteren, op Nationale Vrijwilligersdag, naar buiten is gebracht.

In de periode 2012-2016 heeft ongeveer de helft van de Nederlanders van 15 jaar en ouder zich minstens één keer per jaar als vrijwilliger ingezet voor een organisatie of vereniging. Het aandeel vrijwilligers varieert naar leeftijd: van 32 procent onder 75-plussers tot 57 procent onder 35- tot 45-jarigen.

Opleidingsniveau en arbeidsmarktpositie blijken ook bepalend te zijn. Ruim 60 procent van de hoger opgeleiden gaf aan minstens één keer per jaar vrijwilligerswerk te hebben gedaan. Van de laagst opgeleiden was dat 35 procent. Mensen die in deeltijd werken zijn  vaker actief als vrijwilliger dan fulltimers. Personen van 15 tot 65 jaar die geen betaald werk hebben omdat ze een opleiding volgen of vanwege gezondheidsklachten, doen het minst vaak vrijwilligerswerk.Mensen die vanwege zorgtaken in deeltijd werken doen veel vrijwilligerswerk (40 procent). Onder hen zijn veel moeders met ten minste één kind tussen 6 en 11 jaar. Van deze moeders is 38 procent vrijwilliger op school. Vaders zijn ook relatief vaak vrijwilliger, maar dan vooral op de sportvereniging.

Meer weten? Klik hier om alle onderzoeksresultaten van het CBS te lezen.