Skip to main content
Close Menu

Vanuit het CBF willen we graag een beter beeld geven wat het betekent om erkend te worden en te zijn. Het is belangrijk dat goede doelen en het publiek goed op de hoogte zijn waarom het zo belangrijk is om erkend te zijn als goed doel. Binnen het CBF zelf hebben we daar onze ideeën over, maar erkende organisaties kunnen natuurlijk het beste zelf vertellen wat zij als meerwaarde ervaren.

dance4life is recentelijk erkend en in een kort interview hebben wij hen gevraagd hun ervaringen met de erkenning en het CBF te delen.

 

Waarom de erkenning?

In de eerste plaats moet de CBF-erkenning relevant zijn voor een erkende organisatie. Natuurlijk staat op onze website weergegeven waarom wij vinden dat het belangrijk is voor goede doelen om erkend te zijn. dance4life ziet de volgende redenen om erkend te worden.

Waarom hebben jullie de erkenning aangevraagd?

Eveline Aendekerk (executive director): “Het CBF-keurmerk stond al lang op onze wensenlijst, maar door veranderingen bij het CBF werd geadviseerd te wachten op de erkenningsregeling. De erkenning is onder andere belangrijk voor ons programma op Nederlandse scholen. Een onderdeel van dat programma is dat scholieren fondsen werven voor dance4life en dan geeft de erkenning vertrouwen voor donateurs. Dit argument geldt overigens ook voor onze Nederlandse geldgevers als particuliere donateurs, bedrijven, overheden en stichtingen.”

En welke voordelen zien jullie nog meer voor dance4life?

Eveline: “De erkenning heeft ons direct al veel gebracht. We hebben tijdens het erkenningsproces intern een organisatorische kwaliteitsslag kunnen slaan.”

 

De ervaringen tijdens het erkenningsproces?

Vanuit het CBF willen we ook onze ontwikkelingsgerichte filosofie en werkwijze benadrukken. Daarom willen we tijdens het erkenningsproces niet alleen maar vinken, maar willen we vooral ook ontwikkelpunten bespreken met de organisatie. Op deze manier willen we bereiken dat de sector als geheel beter wordt. Dat komt ten goede aan het vertrouwen in de sector. Daarom vroegen we dance4life iets meer over hun ervaringen gedurende het proces.

Je noemde net al de organisatorische kwaliteitsslag die jullie hebben gemaakt als organisatie. Kan je iets meer vertellen over wat het erkenningsproces concreet heeft opgeleverd?

Eveline: “Met name inzichten in waar ruimte voor optimalisatie ligt, maar ook waar we gewoon al heel goed bezig zijn! Zaken waar we aan hebben gewerkt zijn bijvoorbeeld een nieuwe klachtenregeling, een goede disclaimer en aangescherpte statuten.”

En hoe hebben jullie de gesprekken en samenwerking met de auditor ervaren?

Eveline:“Heel goed, de auditor was zeer duidelijk en toegankelijk en dacht echt met ons mee. We hebben hem als zeer betrokken ervaren.”

 

Behoefte aan onafhankelijke toetsing bij gevers?

Vertrouwen in de sector is erg belangrijk. Zo is uit het meest recente donateurspanel gekomen dat een stijging van het vertrouwen ook heeft geleid tot een stijging van de inkomsten. Het borgen van het publieksvertrouwen in de sector is dan ook de kernmissie van het CBF. De erkenning is een manier om dit vertrouwen te borgen. dance4life geeft in de volgende vraag aan in hoeverre de gever behoefte heeft aan onafhankelijke toetsing.

In hoeverre merken jullie bij gevers de behoefte aan een onafhankelijke toetsing?

Eveline: “Door een aantal grote donateurs, zoals de Nationale Postcode Loterij, wordt hier expliciet om gevraagd. Maar ook krijgen we regelmatig vragen hierover van particuliere gevers.”

En hoe denken jullie de erkenning daarbij te gebruiken?

Eveline: “Allereerst delen dat we de erkenning hebben! Op onze website(s) is het logo al opgenomen en in toekomstige jaarverslagen en diverse communicatiematerialen nemen we het uiteraard ook op.”