Skip to main content
Close Menu

Achtergrond 

Ieder kind zou zorgeloos naar school moeten gaan. Dit blijkt in de praktijk echter niet altijd het geval. Oprichter Lydia Braakman maakte de frustraties zelf mee als moeder van twee dochters met diabetes. Dit was voor haar de intrinsieke motivatie om te starten met de gelijknamige lobby begin 2014. En sinds december 2015 is zij de oprichter, directeur en drijvende kracht achter de stichting.

Wat deze jonge stichting zo succesvol maakt, is dat het team van ambassadeurs samen met Lydia hun persoonlijke ervaringen meenemen in het werken met ouders, leerlingen en scholen. Het team heeft tijdens de lobby een krachtig en breed netwerk opgebouwd met relevante diabetes- en onderwijsorganisaties. Ook maakt de stichting veel gebruik van social media om een actieve community van gebruikers en supporters op te bouwen.

Stichting zorgeloos met Diabetes naar school CBF erkend

Wat doet Zorgeloos met diabetes naar school? 

Stichting Zorgeloos met diabetes naar school biedt praktische handvatten aan scholen in het basis- en voortgezet onderwijs, leerlingen en ouders om goede diabeteszorg op scholen mogelijk te maken.

Met hun stevige netwerk van scholen en diabetesverenigingen en hun actieve community van ouders zijn deze praktische handvatten gebaseerd op gedegen onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Ook heeft Lydia dankzij dit stevige netwerk en de actieve community met een klein team grote stappen kunnen zetten.Hieronder volgen enkele concrete voorbeelden van wat de stichting aanbiedt.

 

Hulpmiddelen voor scholen

De organisatie biedt verschillende hulpmiddelen die scholen in het basis- en voortgezet onderwijs in staat moeten stellen de diabeteszorg goed te regelen met alle betrokkenen. Te denken valt aan:

  • Basisinformatie over wat diabetes is en hoe het behandeld wordt.
  • Een stappenplan om samen met de leerling en de ouders persoonlijke afspraken te maken.
  • Een gedetailleerd format om deze afspraken voor iedereen helder vast te leggen.
  • Ambassadeurs die advies op maat en praktijkvoorbeelden geven.

 

Hulpmiddelen voor ouders en leerlingen

Voor ouders en leerlingen biedt de stichting een aantal hulpmiddelen die ouders informeert over wat scholen zouden moeten weten en hoe je als ouder hen hierover informeert. Ook heel belangrijk is hoe je als leerling en ouder kan samenwerken met de school om tot een zo goed mogelijk plan te komen.

 

Stichting Zorgeloos met diabetes naar school en de erkenning

De stichting is sinds juli 2017 erkend en wil graag hun ervaringen over het erkenningsproces delen. We stelden oprichter Lydia Braakman een aantal vragen over haar ervaringen.

 

Waarom hebben jullie de erkenning aangevraagd?

Hierbij wijst Lydia met name op de kans om jezelf als organisatie een spiegel voor te houden. “Als kleine beginnende stichting is het een mooie uitdaging. Zelf hadden we het idee dat we de zaken aardig op orde hadden, dus waarom niet laten toetsen door een erkende instantie?”

 

Hoe hebben jullie het erkenningsproces ervaren?

“Het proces is toegankelijker dan we verwacht hadden. Sympathiek is vooral dat er rekening wordt gehouden met de grootte van de stichting en dat een persoonlijk gesprek met een auditor deel uitmaakt van het proces.”

Het is niet meer dan normaal dat kleinere en jonge organisaties andere uitdagingen en een andere capaciteit hebben dan de ‘grote jongens’ in goededoelen land. Daarom is de normstelling bepaald aan de hand van de omvang van de organisatie. Er gelden andere normen en criteria voor kleinere organisaties. Ook maakt het CBF tijdens het erkenningsproces heldere afspraken over wanneer en hoe wordt toegewerkt naar het voldoen aan de normen als de organisatie nog niet voldoet aan alle normen. Op deze manier wil het CBF de erkenning toegankelijk houden voor goede doelen van groot én klein formaat.

 

Wat hebben de gesprekken met de auditor van het CBF opgeleverd? En hoe hebben jullie deze gesprekken ervaren?

“Voornamelijk de bevestiging dat we inderdaad onze zaken goed op orde hebben, en dat is fijn om te horen van een professional. De persoonlijke touch van de auditor was heel prettig en constructief. Ze dacht duidelijk met ons mee.”

Lydia stipt hier aan een punt aan waar we als CBF ook veel waarde aan hechten als ontwikkelgerichte toezichthouder. We willen daarbij niet alleen maar ‘afvinken’, maar ook constructief punten aandragen die positief bijdragen aan de organisatie. Zo moet de kwaliteit en betrouwbaarheid van de sector toenemen.

 

Wat voor voordelen zien jullie nu van de erkenning en het erkenningsproces?

Lydia geeft onder andere aan dat de zichtbaarheid en vindbaarheid is verbeterd. Maar ze wijst er ook op dat het een positief effect heeft op de fondsenwerving. “We merken inmiddels ook dat het bij fondsenwerving helpt dat je CBF-erkend bent”.

Bij het CBF zien we dat vertrouwen een belangrijke rol speelt bij de beslissing om wel of niet te geven. De CBF-erkenning versterkt het vertrouwen omdat de normen toetsen of organisaties de zaken op orde hebben. Zo weet de gever dat het geld goed terechtkomt, wat de fondsenwervende kracht van erkende organisaties vergroot. Het ontvangen van de erkenning is dan ook breed uitgedragen op de verschillende social mediakanalen van Zorgeloos met diabetes naar school en op de website.