Skip to main content
Close Menu

Het CBF heeft besloten per 7 februari 2017 Stichting Dierentehuis ’s-Hertogenbosch en omstreken onder verscherpt toezicht te stellen. De Stichting voldoet niet meer aan een aantal normen en krijgt een maand de tijd om de gemaakte afspraken na te komen. Als dat niet gebeurt, zal het CBF de erkenning intrekken. Om in aanmerking te komen voor een erkenning moet een goededoelenorganisatie voldoen aan de normen die door de onafhankelijke Commissie Normstelling zijn opgesteld.

Samengevat voldoet de Stichting Dierentehuis niet aan de normen op de volgende punten:

  • Het bestuur van Stichting Dierentehuis is gelijk aan het bestuur van het Steunfonds (Stichting Steunfonds Dierentehuis ’s-Hertogenbosch en omstreken). Er is geld overgeboekt van Stichting Dierentehuis naar het Steunfonds. Deze bedragen kunnen niet meer gecontroleerd worden, daarom is er gebrek aan transparantie over de besteding van de ontvangen gelden.
  • De jaarcijfers van de stichtingen zijn niet geconsolideerd, noch is er een Raad van Toezicht. In deze constructie is er onvoldoende toezicht op besteding van de gelden die bij het publiek ten bate van het Dierentehuis zijn geworven.
  • Er is grote onrust en wantrouwen tussen bestuur, medewerkers en vrijwilligers.

(7 februari 2017)

Toevoeging 14 maart 2017:

Op 7 februari 2017 is stichting Dierentehuis ’s-Hertogenbosch en omstreken onder verscherpt toezicht geplaatst.

Naar aanleiding van de reactie van de stichting hierop is besloten het verscherpt toezicht te verlengen met een termijn van drie weken.

Indien binnen de gestelde termijn van drie weken een aantal afspraken niet is nagekomen, zal de erkenning alsnog worden ingetrokken.