Skip to main content
Close Menu

In september 2015 hebben de regeringsleiders van de 193 lidstaten van de Verenigde Naties 17 Sustainable Development Goals (SDG’s of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) vastgelegd. De SDG’s hebben betrekking op de meest urgente problemen in de wereld, zoals Einde aan armoede, Gelijkheid voor mannen en vrouwen en Duurzame en betaalbare energie. Landen zijn opgeroepen om de mondiale SDG’s te vertalen naar nationale doelstellingen en beleid en om er alles aan te doen om bij te dragen aan rechtvaardigheid, veiligheid en welvaart in de wereld. De SDG’s doen niet alleen een beroep op nationale overheden, maar nadrukkelijk ook op de private en publieke sector om hun negatieve impact te verminderen en positief bij te dragen aan een duurzame agenda.

Veel organisaties zijn echter nog zoekende naar het daadwerkelijk concretiseren van hun bijdrage aan de oplossing van de wereldproblemen. Ook zijn nog niet alle partijen ervan overtuigd dat het volgen van de SDG’s de beste manier is om hun positieve impact te vergroten en zichtbaar te maken. PwC omarmt de SDG’s en wil de private en (semi)publieke sector bij elkaar brengen om kennisuitwisseling en partnering op het gebied van de SDG’s te faciliteren.

In 2016 heeft PwC zelf een begin gemaakt door een selectie te maken van SDG’s waarop zij zelf het meeste impact kunnen maken en deze te koppelen aan hun strategie. Bovendien heeft PwC onderzoek gedaan naar de stand van zaken met betrekking tot de SDG’s binnen de centrale en decentrale overheid, 40 vooraanstaande bedrijven in Nederland, 24 social enterprises en 378 goededoelenorganisaties.

Goededoelenorganisaties en duurzame ontwikkeling lijken een match. De tendens binnen de goededoelensector is om steeds meer samen te werken met andere partijen zoals lokale partners, andere goede doelen, maar ook de publieke sector en het bedrijfsleven. De SDG’s zouden hierbij kunnen helpen als gemeenschappelijke taal om goede doelen verder te helpen in het beschrijven en meten van hun impact en om verbinding te creëren buiten de sector.
Uit de inventarisatie die het CBF samen met PwC deed, blijkt dat dit nieuwe onderwerp in de sector nog niet overal bekend is. 67% van de goede doelen geeft aan bekend te zijn met de SDG’s. 20% van de goede doelen lichten de SDG’s toe in hun jaarverslag, waarbij nog niet in alle gevallen wordt ingegaan op de bijdrage aan de SDG’s door de organisatie.

Op maandag 27 november presenteerde PwC tijdens het SDG Booster Event de uitkomsten van het onderzoek en zijn weer stappen gezet die de realisatie van de SDG’s dichterbij brengen.