Skip to main content
Close Menu

Het wangedrag van internationale hulpverleners dat de afgelopen weken aan het licht is gekomen, is onacceptabel en werpt een grote schaduw op al het goede werk dat door hulporganisaties in noodgebieden wordt gedaan. Het CBF houdt toezicht op ruim 500 erkende goede doelen, waaronder de Nederlandse takken van internationale hulporganisaties. De toezichthouder heeft naar aanleiding van de gebeurtenissen zijn toetsingspraktijk tegen het licht gehouden. Ook gaat hij in gesprek met de sector en met minister Kaag over mogelijke aanvullende maatregelen die naar aanleiding hiervan genomen moeten worden.

Roline de Wilde, directeur van het CBF: “We moeten er alles aan doen om de risico’s op dit soort misstanden te voorkomen. Daar hoort, naast een heldere gedragscode, ook goede psychische begeleiding van hulpverleners bij. En als het dan toch gebeurt, moeten de daders keihard worden aangepakt om herhaling te voorkomen. Ook is het belangrijk dat de donateurs worden geïnformeerd over de gemaakte fouten en de maatregelen die zijn getroffen”

Erkenningsregeling

De nieuwe erkenningsregeling die in 2016 is ingevoerd, biedt het CBF als toezichthouder voldoende handvatten om met organisaties in gesprek te gaan over het managen van risico’s. De erkenningsregeling is gebaseerd op principe-afspraken en bevat bewust geen uitgebreide checklijsten. Het gaat erom vast te stellen dat er binnen een organisatie voldoende bewustzijn bestaat over de risico’s, welke procedures er zijn, hoe daar in de praktijk mee wordt omgegaan en hoe hierover wordt gecommuniceerd. Uiteraard wordt daarbij rekening gehouden met de aard en omvang van de organisatie. De Wilde: “Onze ervaring is dat de Nederlandse hulporganisaties zich terdege bewust zijn van de risico’s die zij lopen en dat zij hun gedragscodes en procedures veelal op orde hebben. Wat deze situatie ons leert is dat we extra alert moeten zijn op de naleving hiervan. Daarnaast is het van groot belang dat hulpverleners optimaal worden ondersteund in het werk dat ze onder extreme omstandigheden moeten doen en dat er een veilig klimaat is om een misstand te melden.”

Wat als het toch mis gaat?

Op iedere hulporganisatie rust een zware verantwoordelijkheid om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Helaas kan het ondanks goede preventieve maatregelen toch misgaan. Daarom zal het CBF explicieter aandacht besteden aan een zerotolerance-beleid en open communicatie richting het publiek.

(23 februari 2018)

Zie ook onze eerdere berichtgeving.

Roline de Wilde werd geïnterviewd in het NOS-Journaal van 22 februari. (Vanaf 15:40 het item.)

Lees ook de gezamenlijke reactie van Partos, Goede Doelen Nederland, Dutch Relief Alliance en SHO/Giro555