Skip to main content
Close Menu

Naar aanleiding van ons bericht op vrijdag 23 februari jl. geven we hierbij een update over de bijeenkomst met minister Kaag, afgelopen dinsdag in Den Haag op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit overleg vond plaats met directeuren van ongeveer 75 organisaties die actief zijn in noodhulp en ontwikkelingssamenwerking. Naast het CBF waren er ook vertegenwoordigers van de koepelorganisaties Partos, Samenwerkende Hulporganisaties, Dutch Relief Alliance en Goede Doelen Nederland aanwezig. Tijdens het overleg heeft de hulpsector op hoofdlijnen aangegeven wat het de komende maanden gaat uitwerken. Insteek hierbij is dat wordt voortgebouwd op dat wat er al is en dat er meer aandacht komt voor de naleving van het bestaande (integriteits)beleid.

Aanleiding voor het overleg waren recente berichten over seksueel wangedrag en machtsmisbruik door internationale hulpverleners. "Dergelijk gedrag is onacceptabel. We moeten ons de terechte reacties in de politiek, van donateurs en vanuit de samenleving aantrekken. Het is voor iedereen een wake-up call", aldus minister Kaag.

Er werd geopend met een plenaire sessie waarin secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Joke Brandt, en Partos-directeur Bart Romijn een inleiding verzorgden en daarin de noodzaak van gezamenlijk optrekken benadrukten. Daarna werden er door de deelnemers in kleine groepjes diverse onderwerpen besproken: een veilig meldsysteem in noodsituaties, een lokale ombudspersoon, opvang van slachtoffers, verbetering certificeringssystemen, protocollen en gedragscodes, hoe stimuleer je een veilige cultuur, managementverantwoordelijkheid, hoe bereid je medewerkers voor op werk in crisisgebieden en hoe begeleid je ze, een humanitair paspoort, de rol van lokale hulpverleners en verantwoording en communicatie bij geconstateerde misstanden.

De komende weken wordt gekeken hoe aan deze inzichten handen en voeten kan worden gegeven en welke maatregelen er genomen gaan worden.

Roline de Wilde, directeur van het CBF: "Wij onderzoeken met de branchepartners en het ministerie wat wij als toezichthouder kunnen bijdragen in het zoveel mogelijk voorkomen en, als het zich toch voordoet, adequaat aanpakken van dit soort misstanden".

Meer weten?
- Lees de verklaring van Minister Kaag. 
- Lees de berichtgeving over het overleg met de minister op de website van Partos.
- Bekijk de gezamenlijke reactie van Partos, Goede Doelen Nederland, Dutch Relief Alliance en SHO/Giro555.