Skip to main content
Close Menu

WWAV heeft onlangs de publicatie ‘Geven in goed vertrouwen’ uitgebracht, waarin ze ingaan op het 11 jaar meten van het donateursvertrouwen met het Nederlands Donateurspanel (NDP). Het NDP is een meting die WWAV samen met het CBF elk kwartaal uitvoert onder het Nederlandse publiek.

Naast een terugblik op 11 jaar donateursvertrouwen wordt ook vooruit gekeken naar de ontwikkelingen in en uitdagingen voor de sector. En uitdagingen zijn er zeker! Volgens Wieb van de Donk (Managing Director van WWAV), is de universele behoefte om goed te doen niet verdwenen en willen mensen nog steeds iets doen voor een betere wereld. Ze hebben hier echter steeds minder de goede doelen voor nodig. Particuliere initiatieven, bedrijven en andere partijen zijn steeds nadrukkelijker actief.

Goede doelen moeten daardoor meer doen om de mensen aan zich te binden en te behouden. In de publicatie komen ook zes experts uit de praktijk aan het woord die hun visie geven op de uitdagingen en ontwikkelingen in de sector.  

René Bekkers (Bijzonder hoogleraar Center for Philantropic Studies Amsterdam), Dedan Schmidt (voormalig directeur a.i. CBF), Dorine Manson (directeur VluchtelingenWerk Nederland), Fons van Rooij (Voorzitter van Nederland Filantropieland), Robert Jan Oosterhaven (Hoofd fondsenwerving Aidsfonds) en Jan van Berkel (directeur Leprastichting en Voorzitter Goede Doelen Nederland) delen hun visie op de uitdagingen en ontwikkelingen in de sector. Hieronder volgt een samenvatting van de opvallendste punten.

Waarin zijn de donateurs de afgelopen jaren veranderd?

Geven is niet meer vanzelfsprekend voor de donateur (Oosterhaven). De donateur is kritischer geworden, wil meer betrokken worden en wil zien waar het geld terechtkomt (Manson). Er wordt minder gegeven en het kost meer om een donateur te werven (Bekkers).  Ook weten donateurs meer door social media (Van Rooij).

Wat wordt de belangrijkste ontwikkeling voor de komende jaren?

Door de veranderende behoefte van de donateurs is te zien dat de goede doelen zich wat meer in de richting van de donateur bewegen. Door een instroom van nieuwe bestuurders maakt de sector zich vrij uit haar kramp (Van Rooij). Ook zal de sector meer en meer gebruik maken van social media in hun communicatie (Van Berkel) en zullen zij experimenteren met nieuwe fondsenwervingsmethoden om minder afhankelijk te zijn van face-to-face-werving (Oosterhaven).  Over de gehele linie zullen goede doelen meer inspelen op de behoeften van de veranderende donateur. Deze houding zal gewaardeerd worden door de donateur (Van Rooij).  

Wat kunnen goede doelen doen om meer vertrouwen te krijgen?

Transparantie en betrokkenheid zijn de sleutelwoorden. Beschouw donateurs als onderdeel van je organisatie. Ze worden dan ook vertrouwenwekkender als ambassadeur en woordvoerder. Ook versterkt het vertrouwen en de reputatie als je niet ieder incident onder de pet houdt (Schmidt). Transparant zijn over waar je voor staat en wat je bereikt met het geld is cruciaal voor het wekken van vertrouwen (Van Berkel en Oosterhaven). Door te laten zien welke bijdrage je levert, zien mensen vanzelf de relevantie en noodzaak ervan (Manson).   

Transparantie en vertrouwen ook centraal bij het CBF  

Transparantie en vertrouwen zijn belangrijke thema’s in het verhaal van de experts. Het vergroten van het vertrouwen is ook juist hét thema dat verderop in de publicatie centraal staat in een interview met Roline de Wilde (directeur-bestuurder van het CBF).

In dit interview wijst ze onder andere op het belang van het op orde hebben van de basics. Uit onderzoek van ‘Geven in Nederland’, waaraan het CBF ook een belangrijke bijdrage heeft geleverd, blijkt dat het Nederlandse publiek veel waarde hecht aan transparantie en het orde hebben van de financiën.

“De consument wil weten hoeveel geld een goed doel aan de eigen organisatie besteedt. Daarnaast blijft de hoogte van het salaris van de directie een terugkerend onderwerp. Als derde is de bestemming van de gedoneerde euro belangrijk.”

Deze aspecten behoren tot de toetsing, maar daarnaast levert de erkenning van het CBF een belangrijke bijdrage aan het publieksvertrouwen, omdat de donateur direct kan zien dat “een goed doel de zaken op orde heeft en helder communiceert over bereikte doelen.”

Uiteindelijk moet het publiek zelf de associatie leggen tussen de status erkend goed doel, het op orde hebben van de basis en het vertrouwen dat het geld goed besteed wordt. Deze waarde van de erkenning wilt het CBF continu uitdragen en versterken.