Skip to main content
Close Menu

Op dinsdag 30 januari promoveerde Arjen de Wit aan de VU op zijn proefschrift ďPhilanthropy in the welfare state: Why charitable donations do not simply substitute government support.Ē Het proefschrift beschrijft het effect van veranderende overheidsuitgaven op donaties aan maatschappelijke organisaties.

Het argument dat toenemende overheidsuitgaven donaties Ďverdrijvení, terwijl afnemende overheidsuitgaven juist zouden leiden tot meer donaties aan goede doelen, wordt door De Wit van tafel geveegd. Zijn studies tonen eerder aan dat er ofwel geen, ofwel een positief verband te zien is tussen overheidsbestedingen en particulier geefgeld.

Zo moeten mensen wel weten dat de subsidiekraan wordt dichtgedraaid, willen zij afnemende overheidsuitgaven kunnen compenseren. Maar dergelijke veranderingen worden vaak helemaal niet genoemd in de media, waardoor het effect hiervan op het geefgedrag onwaarschijnlijk is.

Ook reageren niet alle sociale groepen op dezelfde manier. Hoog opgeleiden met een sterk vertrouwen in de goededoelensector zijn eerder geneigd om de bezuinigingen te compenseren. Mensen die vertrouwen hebben in de overheid zijn juist minder geneigd  hun donatie te verhogen om de uitgaven van de overheid te compenseren.

Het terrein waar substitutie tussen overheidsbestedingen en donaties nog het meest waarschijnlijk is, is natuurbescherming. Maar op de terreinen milieu, onderwijs en onderzoek, en internationale hulp is een positief verband te zien: meer overheidsuitgaven leiden tot meer donaties. Interessant is ook de wisselwerking tussen donaties in verschillende sectoren. Zo lijkt het er op dat overheidsgeld voor gezondheid en sociale voorzieningen ertoe leidt dat donateurs meer gaan geven aan internationale hulp of kunst en cultuur.

Kortom, een terugtrekkende overheid leidt niet per definitie tot meer donaties. De conclusie dat filantropie en overheidsbestedingen geen substituten zijn, is belangrijk voor beleidsmakers en professionals in de goededoelensector.