Skip to main content
Close Menu

Het CBF heeft zeven nieuwe organisaties erkend. Deze organisaties mogen zich vanaf nu ook een Erkend Goed Doel noemen. Van harte gefeliciteerd!

Connect2Us
De Stichting Connect2Us heeft als doel om cultuurverschillen voor iedereen herkenbaar, begrijpelijk en acceptabel te maken. De Stichting richt zich op iedere inwoner in Nederland, maar heeft aanvankelijk vooral als doelgroep kinderen van 12 en 13 jaar en werknemers van organisaties en instellingen met een divers personeelsbestand.

Join for Joy
In samenwerking met lokale partnerorganisaties ondersteunt stichting Join for Joy basisscholen in de rurale gebieden van Kenia en Oeganda met materiaal en expertise bij het opstellen van een Sport- en spelprogramma. Door te sporten en te spelen leren kinderen samenwerken, het beste uit zichzelf te halen en spelenderwijs hun talenten te ontwikkelen.

Kinderhulp Afrika
Kinderhulp Afrika is een christelijke charitatieve organisatie die sinds 1987 omziet naar de meest kwetsbare kinderen in Uganda; de weeskinderen. Ze bieden deze kinderen onderwijs, onderdak, geestelijke en medische verzorging. Ze willen hen zien opgroeien tot gezonde verantwoordelijke individuen die kunnen voorzien in hun eigen noden, op elk gebied van hun leven.

Stichting de Ster
De Ster droomt van een maatschappij waarin kinderen onbelemmerd door angsten zichzelf kunnen en durven zijn. Van een maatschappij waarin je kwetsbaar mag zijn en kinderen zich veilig voelen om te experimenteren met nieuw gedrag dat beter bij ze past dan gedrag gebaseerd op angsten. Met hun vakantieweken bieden zij kinderen een enorm leuke aanpak waarbij zij de juiste begeleiding, de tijd en de ruimte krijgen om te experimenteren met nieuwe oplossingen.

Stichting Living Memories
Stichting Living Memories wil het voor zoveel mogelijk ouders, broers en zussen van kinderen die gaan overlijden mogelijk maken hun dierbare dichtbij zich te houden door middel van een audio- of videoportret. Deze portretten worden kosteloos aan de nabestaanden aangeboden.

Stichting Vrienden van de Friezenkerk
 De Friezenkerk is een oud, intiem kerkje  aan de voet van de St. Pieter in Rome. De Stichting Vrienden van de Friezenkerk heeft als belangrijkste opdracht fondsenwerving voor het onderhoud van de kerk en de bekendheid met de kerk in Nederland te vergroten.

World of Wildlife
World of Wildlife is een non-profit organisatie met als doel het wereldwijd financieel, materieel en immaterieel steunen van lokale wildlife projecten die zich inzetten voor de bescherming en opvang van (bedreigde) dieren en hun natuurlijke leefomgeving. Daarnaast is het doel om op positieve wijze duurzame betrokkenheid te creŽren bij (potentiŽle) donateurs.