print PDF
CBF Erkenningspaspoort

100 jaar Heerlerbaan

samenbrengen van gemeenschap, verenigingen en organisaties.
Info Sinds 1 augustus 2017

Dit willen we oplossen

Meer samenwerking met de buurt en de verenigingen.

Dit is waar we trots op zijn

samenbrengen van gemeenschap, verenigingen en organisaties.

Dit willen we bereiken
versterken contacten in de gemeenschap. Jong en oud betrekken bij activiteiten.
Dit gaven we uit in 2017 € 12.883
  • Maatschappelijk doel 49%
  • Wervingskosten 41%
  • Kosten administratie en beheer 10%
Zo bereiken we ons doel
  1. Festival Beleef Heerlerbaan
  2. Expositie Canon Heerlerbaan
  3. Heerlerbaan voor elkaar aan tafel
  4. Cultura Nova Urban Stones ‘Verhalen van de H'baan’
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 6.296
  • Recreatie, ontspanning en vakanties 100%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 34.084
  • Subsidies 100%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 21.201
  • Overige reserves 100% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Welzijn
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl