Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting 168 Million Nederland

Het bevorderen, verbeteren en stimuleren van het welzijn de leefbaarheid en de gezondheid van vrouwen en kinderen wereldwijd.

Dit willen we oplossen

Wij willen kinderarmoe en kansenongelijkheid voorkomen en vrouwen en kinderen voorzien van betere kansen om verder te komen in het leven.

Dit is waar we trots op zijn

De manier waarop wij mensen kunnen bewegen te doneren door nieuwe en innovatieve manieren waarmee wij veel donateurs aanspreken en donateurs en begunstigden dichter bij elkaar brengen.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
140
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 oktober 2019

Dit willen we bereiken

Vrouwen en kinderen overal ter wereld gelijke kansen geven door op te komen voor hun belangen en hun te voorzien van basisvoorzieningen om kansen en gelijkheid te bevorderen.

Dit gaven we uit in 2020

€ 511.600

Maatschappelijk doel
96%
Werving
2%
Beheer en administratie
2%

Zo bereiken we ons doel

1. Opkomen voor vrouwen- en kinderrechten door op te komen voor hen belangen en hen van educatie voorzien om zo kansen te creëren.
2. Armoe verlichten door middel van het strategisch voorzien van basisvoorzieningen voor de massa met het oog op lange termijn ontwikkeling.
3. In tijden van absolute nood kinderen voorzien van water en voeding ter overbrugging van noodsituaties.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 490.890

(Directe) dienst- en hulpverlening
98%
Voorlichting en bewustwording
1%
Onderzoek
1%

Zo komen wij aan ons geld

– baten van particulieren; – baten van bedrijven; – baten van loterijorganisaties; – baten van subsidies van overheden; – baten van verbonden organisaties zonder winststreven; – baten van andere organisaties zonder winststreven;

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 483.073

Particulieren
47%
Organisaties zonder winststreven
30%
Bedrijven
20%
Verkopen en overig
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 64.751

Bestemmingsfondsen
43%
Continuïteitsreserve
38%
Overige reserves
19%