print PDF
CBF Erkenningspaspoort

ACNS Projecthulp

ACNS Projecthulp richt zich op kleinschalige duurzame projecten die de toekomstkansen vergroten van groepen kansarme kinderen in Sri Lanka
Info Sinds 1 augustus 2009

Dit willen we oplossen

"Goed onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind én van een samenleving. Een kind dat goed onderwijs volgt, creëert kansen voor de toekomst en krijgt kennis die kan worden doorgegeven aan volgende generaties" (Unicef, 2015). + Sri Lanka Oost

Dit is waar we trots op zijn

Het in uitstekende staat blijven functioneren van de kleuterscholen, ook na vele jaren, doordat de lokale gemeenschap "eigenaar" is van de school als gevolg van het microkrediet systeem

Dit willen we bereiken
Noord en Oost Sri Lanka duurzame kleuterscholen- kleine dorpen- volwaardig - goed start - geen achterstand
Dit gaven we uit in 2017 € 3.047
  • Maatschappelijk doel 48%
  • Kosten administratie en beheer 52%
Zo bereiken we ons doel
  1. Bouwen van kleuterscholen door lokale bedrijven
  2. Micokredieten verstrekken zodat gezinnen een bestaan kunnen opbouwen en kleuterleidsters een salaris ontvangen
  3. Beroepsopleidingen voor jonge meisjes zodat ze eigen inkomsten krijgen bijvoorbeeld naailessen
  4. Reis- en studiekosten voor studenten betaald vanuit de opbrengst van een melkveebedrijf waar oorlogsweduwen werken
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 1.455
  • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 5.164
  • Particulieren 100%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 13.717
  • Overige reserves 100% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 6
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in Sri Lanka
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl