print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Stichting Agapè

Agapè wil alle mensen in Nederland in aanraking brengen met Gods onvoorwaardelijke liefde
Info Sinds 1 januari 2017

Dit willen we oplossen

Veel mensen zijn op zoek naar de zin van het leven, waartoe zij bestaan. Ze vragen zich af of God bestaat en of er meer is dan dit leven. De antwoorden op deze fundamentele vragen zijn bepalend voor hoe zij hun leven invullen en hoe ze naar zichzelf en naar anderen kijken.

Dit is waar we trots op zijn

Agapè werkt relatiegericht en investeert op een persoonlijke manier in mensen. Het werk van Agapè is blijvend levensveranderend, zodat ook jaren nadat mensen God hebben leren kennen, ze nog steeds de zin en het doel van hun leven vinden in het volgen van Jezus.

Dit willen we bereiken
Alle mensen in Nederland krijgen de gelegenheid om Jezus Christus op een persoonlijke manier te leren kennen. Alle christenen in Nederland zijn bereid en in staat om vrijmoedig en enthousiast hun geloof met anderen te delen.
Dit gaven we uit in 2018 € 1.673.279
 • Maatschappelijk doel 81%
 • Wervingskosten 6%
 • Kosten administratie en beheer 13%
Zo bereiken we ons doel
 1. Via specifieke doelgroepgerichte benadering mensen op een toegankelijke en laagdrempelige manier in aanraking brengen met God.
 2. Ontwikkelen van eenvoudig toepasbare en overdraagbare methoden en hulpmiddelen voor het delen van het evangelie.
 3. Toerusten van christenen en kerken om in hun eigen omgeving het evangelie van Gods liefde uit te dragen.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 1.355.110
 • Evangelisatie en zending 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 1.772.802
 • Particulieren 78%
 • Bedrijven 1%
 • Organisaties zonder winststreven 20%
 • Overig 1%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 382.370
 • Continuïteitsreserve - 19% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 29% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 52% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 36 fte
Vrijwilligers 140
Sector Religie en levensbeschouwing
Actief in België, Nederland en Rusland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl