Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Agapè

Agapè wil alle mensen in Nederland in aanraking brengen met Gods onvoorwaardelijke liefde

Dit willen we oplossen

Veel mensen zijn op zoek naar de zin van het leven, waartoe zij bestaan. Ze vragen zich af of God bestaat en of er meer is dan dit leven. De antwoorden op deze fundamentele vragen zijn bepalend voor hoe zij hun leven invullen en hoe ze naar zichzelf en naar anderen kijken.

Dit is waar we trots op zijn

Agapè werkt relatiegericht en investeert op een persoonlijke manier in mensen. Het werk van Agapè is blijvend levensveranderend, zodat ook jaren nadat mensen God hebben leren kennen, ze nog steeds de zin en het doel van hun leven vinden in het volgen van Jezus.

Medewerkers
37 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
België, Nederland en Rusland

Sinds 1 januari 2017

Dit willen we bereiken

Alle mensen in Nederland krijgen de gelegenheid om Jezus Christus op een persoonlijke manier te leren kennen. Alle christenen in Nederland zijn bereid en in staat om vrijmoedig en enthousiast hun geloof met anderen te delen.

Dit gaven we uit in 2020

€ 1.692.428

Maatschappelijk doel
80%
Beheer en administratie
14%
Werving
5%

Zo bereiken we ons doel

1. Via specifieke doelgroepgerichte benadering mensen op een toegankelijke en laagdrempelige manier in aanraking brengen met God.
2. Ontwikkelen van eenvoudig toepasbare en overdraagbare methoden en hulpmiddelen voor het delen van het evangelie.
3. Toerusten van christenen en kerken om in hun eigen omgeving het evangelie van Gods liefde uit te dragen.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 1.356.557

Evangelisatie en zending
100%

Zo komen wij aan ons geld

Stichting Agapè is vrijwel geheel afhankelijk van giften.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 1.686.664

Particulieren
70%
Organisaties zonder winststreven
25%
Bedrijven
2%
Verkopen en overig
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 440.488

Bestemmingsfondsen
81%
Bestemmingsreserves
18%
Continuïteitsreserve
- 1%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?