print PDF
CBF Erkenningspaspoort

AGON

Een (t)huis voor mensen met een beperking, ongeacht aard en oorzaak.
Info Sinds 1 oktober 2017

Dit willen we oplossen

De AGON wil juist ook voor mensen met een beperking, ongeacht aard en oorzaak, een welkom (t)huis bieden en werken aan het verbeteren van hun levensomstandigheden.

Dit is waar we trots op zijn

Dat wij als kleine vereniging toch een eigen collecte hebben, en mensen kunnen blijven helpen.

Dit willen we bereiken
Belangenbehartiging bij: overheid,werkgevers,verzekeraars
Persoonlijk advies: sociaal,juridische,financiële zaken.
Financiële ondersteuning ten behoeve van hun handicap.
Lotgenotencontact: activiteiten waardoor hun gevoel van meerwaarde blijft en dat ze er niet alleen voorstaan
Dit gaven we uit in 2017 € 3.431
 • Maatschappelijk doel 46%
 • Wervingskosten 22%
 • Kosten administratie en beheer 33%
Zo bereiken we ons doel
 1. contact zoeken met andere patiëntenverenigingen, zoals HandicapNL
 2. opleiding en bijscholing van onze adviseurs
 3. Een op te richten AGON fonds. Deze is eind 2018 opgericht en is in 2019 volledig operationeel.
 4. leuke avonden blijven organiseren
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 1.564
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 75%
 • Voorlichting en bewustwording 25%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 9.020
 • Particulieren 92%
 • Subsidies 5%
 • Overig 3%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 29.255
 • Overige reserves 100% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Welzijn
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl