print PDF
CBF Erkenningspaspoort

AGON

Een (t)huis voor mensen met een beperking, ongeacht aard en oorzaak.
Info Sinds 1 oktober 2017

Dit willen we oplossen

De AGON wil juist ook voor mensen met een beperking, ongeacht aard en oorzaak, een welkom (t)huis bieden en werken aan het verbeteren van hun levensomstandigheden.

Dit is waar we trots op zijn

Dat wij als kleine vereniging mensen kunnen blijven helpen ook niet leden van onze vereniging.

Dit willen we bereiken
Belangenbehartiging bij: overheid,werkgevers,verzekeraars
Persoonlijk advies: sociaal,juridische,financiële zaken.
Financiële ondersteuning ten behoeve van hun handicap.
Lotgenotencontact: activiteiten waardoor hun gevoel van meerwaarde blijft en dat ze er niet alleen voorstaan
Dit gaven we uit in 2018 € 3.272
 • Maatschappelijk doel 44%
 • Kosten administratie en beheer 56%
Zo bereiken we ons doel
 1. contact zoeken met andere patiëntenverenigingen, zoals HandicapNL
 2. opleiding en bijscholing van onze adviseurs
 3. Een op te richten AGON fonds. Deze is eind 2018 opgericht en is in 2019 volledig operationeel.
 4. leuke avonden blijven organiseren
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 1.450
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 86%
 • Voorlichting en bewustwording 14%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 6.427
 • Particulieren 96%
 • Overig 4%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 32.434
 • Overige reserves 100% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Welzijn
Actief in Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl