print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Ajax Foundation

De Ajax Foundation wil weerbaarheid jongeren versterken door het verhogen van hun zelfbewustzijn en zet hiervoor de kracht van voetbal in.
Info Sinds 1 augustus 2018

Dit willen we oplossen

De Ajax Foundation gelooft en investeert in een samenleving waarin alle kinderen gelijke kansen krijgen en uitzicht hebben op een toekomst waarin zij hun talenten kunnen ontplooien en verder kunnen ontwikkelen.

Dit is waar we trots op zijn

De Ajax Foundation geeft kinderen de kans om zichzelf te ontwikkelen, inspireert ze het beste uit zichzelf te halen en biedt ze plezier, zodat ze even niet hoeven te denken aan alle narigheid. De normen en waarden van Ajax dienen als altijd als uitgangspunt.

Dit willen we bereiken
Het verhogen van het zelfbewustzijn van kwetsbare kinderen en jongeren onder 19 jaar in (groot) Amsterdam en Kaapstad met als doel hen perspectief te bieden om hun ambities waar te maken.
Dit gaven we uit in 2018 € 222.182
 • Kosten administratie en beheer 2%
 • Maatschappelijk doel 98%
Zo bereiken we ons doel
 1. Life Skills & Clinics. Les- en voetbalprogramma voor basisschool leerlingen over omgaan met geld, social media en gezonde voeding.
 2. Fair Play workshop. Les- en voetbalprogramma over maatschappelijke thema's (oa. discriminatie en diversiteit) voor jongeren van 13-16 jaar.
 3. Community Scheme, Cape Town. Les-/voetbalprogramma op scholen en in de wijk ter vermindering criminaliteit en aanleren levensvaardigheden.
 4. Voor kinderen met een beperking of een (chronische) ziekte organiseren we evenementen waar vooral het plezier voorop staat.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 216.932
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 296.345
 • Particulieren 13%
 • Organisaties zonder winststreven 24%
 • Bedrijven 63%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 532.646
 • Continuïteitsreserve 19% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Overige reserves 27% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsreserves 54% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Welzijn
Actief in Nederland en Zuid-Afrika
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl