Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting ALS Nederland

Zorgen voor naamsbekendheid en het werven van fondsen voor het subsidieren van onderzoek van ALS zowel voor cure als voor care

Dit willen we oplossen

We helpen bij het vinden van een oplossing voor de dodelijke ziekten ALS, PLS en PSMA. Daarnaast helpen wij de kwaliteit van zorg en leven van patiënten met deze ziekten te verbeteren.

Dit is waar we trots op zijn

Door onze grote naamsbekendheid zijn de inkomsten de afgelopen jaren gestegen. Hierdoor hebben we meer onderzoeken en projecten kunnen ondersteunen die de oplossing van ALS dichterbij hebben gebracht.

Medewerkers
12 fte
Vrijwilligers
0
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Patiënten
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 2009

Dit willen we bereiken

Vinden van oorzaak en oplossing voor ALS, PLS en PSMA middels internationale samenwerking daarnaast zorgen voor optimale zorg en kwaliteit van het leven van patiënten in Nederland

Dit gaven we uit in 2021

€ 6.850.567

Maatschappelijk doel
79%
Werving
18%
Beheer en administratie
2%

Zo bereiken we ons doel

1. Fondsenwerving
2. Verstrekken van subsidies voor wetenschappelijk onderzoek en projecten gericht op de kwaliteit van leven en zorg van patiënten.
3. Voorlichting inclusief vergroten naamsbekendheid van de ziekte
4. Patientencontact

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 5.441.222

Onderzoek
75%
(Directe) dienst- en hulpverlening
14%
Voorlichting en bewustwording
11%

Zo komen wij aan ons geld

Via fondsenwervende acties en donateurs.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 6.174.021

Particulieren
66%
Organisaties zonder winststreven
23%
Bedrijven
10%
Loterijen
1%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 4.828.549

Bestemmingsreserves
58%
Continuïteitsreserve
31%
Bestemmingsfondsen
11%