print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Apollos

We rusten plaatselijke trainers, leiders toe om daarvoor hun eigen opleidingen te ontwikkelen
Info Sinds 1 februari 2017

Dit willen we oplossen

Apollos rust lokale leiders in Afrika en Latijns-Amerika toe om hun eigen mensen te trainen, zodat ze zelf hun maatschappelijke problemen kunnen aanpakken. Dat zorgt voor duurzame ontwikkeling.

Dit is waar we trots op zijn

De route is daarmee iets langer, maar het resultaat veel duurzamer! Duurzame oplossingen. Voorbeeld: https://vimeo.com/217461728/eb6a033bbb

Dit willen we bereiken
Verbetering van leiderschap in Afrika en Latijns-Amerika dat tot gevolg heeft dat er sprake is van positieve maatschappelijke impact.
Dit gaven we uit in 2018 € 171.933
 • Maatschappelijk doel 86%
 • Wervingskosten 3%
 • Kosten administratie en beheer 11%
Zo bereiken we ons doel
 1. We rusten plaatselijke trainers, leiders toe om daarvoor hun eigen opleidingen te ontwikkelen
 2. Tegelijk komt zo het eigendom van hun ontwikkelingsprojecten bij henzelf te liggen: het zijn hún problemen die zij zélf oplossen.
 3. Via hen komt de ontwikkeling dan vanuit de eigen samenleving op gang. De route is daarmee iets langer, maar het resultaat veel duurzamer!
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 148.462
 • Evangelisatie en zending 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 179.614
 • Particulieren 17%
 • Bedrijven 23%
 • Organisaties zonder winststreven 60%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 79.228
 • Continuïteitsreserve 6% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 94% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Religie en levensbeschouwing
Actief in 8 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl