print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

ARK Natuurontwikkeling

ARK Natuurontwikkeling wil vanuit onze rol als aanjager de oppervlakte wilde natuur in Nederland en omstreken vertienvoudigen.
Info Sinds 1 juli 2004

Dit willen we oplossen

ARK ontwikkelt voorbeeldprojecten waar de natuur zelf het werk opknapt en de biodiversiteit door natuurlijke processen verbetert. Het gaat om natuurlijke maatregelen die de zelfredzaamheid en de veerkracht van de natuur versterken en geen voortdurend ingrijpen behoeven.

Dit is waar we trots op zijn

ARK is trots op de duizenden hectares natuur die we hebben ontwikkeld in Nederland. In deze gebieden krijgen natuurlijke processen weer de ruimte. Dat resulteert in rijke en aantrekkelijke landschappen waar dieren eindeloos kunnen dwalen en mensen kunnen genieten.

Dit willen we bereiken
ARK wil inspirerende ideeën voor de ontwikkeling van nieuwe natuur uitproberen en grootschalig toegepast zien. ARK wil laten zien dat nieuwe, toe- gankelijke natuur minder kwetsbaar is en op eigen benen kan staan. Geen of zo min mogelijk beheer vraagt en van grote betekenis is.
Dit gaven we uit in 2020 € 10.784.081
 • Maatschappelijk doel 95%
 • Beheer en administratie 4%
 • Werving 0%
Zo bereiken we ons doel
1. Visionaire concepten: ARK ontwerpt vernieuwende plannen, ideeën en concepten voor natuurontwikkeling uit in uitdagende visies.
2. Gedurfde voorbeeldprojecten: ARK probeert haar ideeën uit. Wij faciliteren begeleidend onderzoek en delen onze ervaringen.
3. Doortastende gebiedsontwikkeling: ARK realiseert nieuwe natuur. Wij ontwikkelen grote robuuste gebieden waar de natuur de ruimte krijgt.
4. Inspirerende educatie: ARK laat de 'groene' professionals van de toekomst kennis maken met de kracht van en kansen voor natuurontwikkeling.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 10.289.233
 • Aankoop en beheer 99%
 • Voorlichting en bewustwording 1%
Zo komen wij aan ons geld
Inkomsten komen vooral uit opdrachten en projecten. Nieuwe, innovatieve, voorbeeldprojecten worden bekostigd met gelden van overheden, (natuur)organisaties, bedrijven, particuliere fondsen en de Nationale Postcode Loterij die investeren in de ontwikkeling van natuur.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 11.055.159
 • Subsidies 41%
 • Verkopen en overig 41%
 • Organisaties zonder winststreven 10%
 • Loterijen 8%
 • Particulieren 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 26.992.735
 • Bestemmingsfondsen 93%
 • Continuïteitsreserve 6%
 • Overige reserves 1%
Medewerkers Info 24 fte
Vrijwilligers Info 0
Sector Natuur en milieu
Doelgroepen 5 doelgroepen
Actief in België, Duitsland en Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl