print PDF
CBF Erkenningspaspoort

ARK Natuurontwikkeling

ARK verlegt grenzen voor wilde natuur en realiseert robuuste natuurgebieden waar de natuur zoveel mogelijk haar gang mag gaan.
Info Sinds 1 juli 2004

Dit willen we oplossen

In Nederland zijn te weinig uitgestrekte, robuuste en dynamische natuurgebieden. Dat maakt planten- en diersoorten kwetsbaar. Daarom realiseren we natuurgebieden waar ruimte is voor natuurlijke processen. Zo keert de rijkdom aan flora en fauna terug en wordt het landschap mooier.

Dit is waar we trots op zijn

ARK is trots op de duizenden hectares natuur die we hebben ontwikkeld in Nederland. In deze gebieden krijgen natuurlijke processen weer de ruimte. Dat resulteert in rijke en aantrekkelijke landschappen waar dieren eindeloos kunnen dwalen en mensen kunnen genieten.

Dit willen we bereiken
Meer uitgestrekte, robuuste en dynamische natuurgebieden in Nederland. Herstel van sleutelsoorten in de natuur en van natuurlijke processen. Klimaatbestendige en toegankelijke natuur waar plek is voor mens en dier.
Dit gaven we uit in 2018 € 7.722.430
 • Maatschappelijk doel 95%
 • Kosten administratie en beheer 5%
Zo bereiken we ons doel
 1. Ontwikkeling van nieuwe natuur
 2. Verbeteren en robuuster maken van bestaande natuur
 3. Herstellen van complete ecosystemen en natuurlijke processen. Herintroductie van sleutelsoorten in de natuur
 4. Betrekken van bewoners en betrokkenen. Toegankelijk maken van natuur zodat mensen ervan kunnen genieten
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 7.297.985
 • Aankoop en beheer 99%
 • Voorlichting en bewustwording 1%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 7.668.471
 • Particulieren 0%
 • Loterijen 40%
 • Subsidies 14%
 • Overig 45%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 12.184.027
 • Continuïteitsreserve 12% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Overige reserves 3% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 85% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 25 fte
Vrijwilligers 0
Sector Natuur en milieu
Actief in 5 landen
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl