Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Babadag-Roemenië

Hulp bieden en ook daadwerkelijk geven. Ons motto is dan ook ''Niemand kan iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen"

Dit willen we oplossen

Gelet op de armoede in dit deel van Roemenië kunnen wij wel stellen dat het oplossen van deze armoede op korte termijn niet waarschijnlijk is. Toch willen wij ons er voor inzetten om deze kinderen de kans te bieden om het volgen van onderwijs. Kinderen te stimuleren in hun sport

Dit is waar we trots op zijn

Wij zijn trots op het feit dat wij al jaren hulp mogen verlenen aan de allerarmsten in Babadag e.o Trots op de fijne samenwerking met stichting Hulptransport Oost Europa die al jaren onze transporten vervoeren. Trots op onze vrijwilligers hier op Urk maar ook in Babadag zelf.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Roemenië

Sinds 1 juli 2018

Dit willen we bereiken

Door middel van onze transporten en acties geld in te zamelen om zodoende nieuwe projecten te kunnen realiseren. Het uitbreiden en steunen van naschoolse opvang. Schoolspullen doneren aan kinderen. Het verbouwen van huizen. Hulpmiddelen doneren aan ouderen. Voedselacties.

Dit gaven we uit in 2021

€ 13.344

Maatschappelijk doel
88%
Beheer en administratie
10%
Werving
3%

Zo bereiken we ons doel

1. Het organiseren van bingo's.
2. Verkoop van onze jaarlijkse stoofperen.
3. Verkoop van 2e handsspullen.
4. Bedrijven en particulieren vragen om een gift en/of donateur te worden om lopende en nieuwe projecten te ondersteunen.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 11.700

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Het organiseren van allerlei actie's

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 22.147

Particulieren
100%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 16.667

Overige reserves
100%