print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Barcode For Life

Het inzamelen van geld voor betere, geindividualiseerde kankerbehandeling op maat.
Info Sinds 1 april 2012

Dit willen we oplossen

Het werven van middelen ter financiering van onderzoek voor DNA analyse van kankercellen van patienten als basis voor toekomstige persoonlijke en geindividualiseerde behandeling van kanker.

Dit is waar we trots op zijn

De groei van het aantal ziekenhuizen en patienten dat deel neemt aan het onderzoek en de ontwikkelingen in het onderzoek die bereikt worden door het CPCT, een toenemende bekendheid van- en erkening voor de uitkomsten van het onderzoek en de toepasbaarheid daarvan.

Dit willen we bereiken
Het mogelijk maken van een behandelplan op maat voor kankerpatienten zonder blootstelling aan mogelijk onnodige bijwerkingen van een algemene behandeling.
Dit gaven we uit in 2017 € 670.256
 • Maatschappelijk doel 99%
 • Wervingskosten 0%
 • Kosten administratie en beheer 0%
Zo bereiken we ons doel
 1. Inzamelen van geld met activiteiten georganiseerd door Stichtingen Stelvio for Life, Car Challenge for Life en Theater for Life
 2. Overige fondsenwerving.
 3. Het betrekken van " ambassadeurs" om het doel van de stichting te promoten.
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 666.400
 • Onderzoek 100%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 702.434
 • Particulieren 2%
 • Bedrijven 2%
 • Organisaties zonder winststreven 95%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 121.901
 • Bestemmingsreserves 100% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Gezondheid
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl