Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Be Aware

Jongeren weerbaar maken voor alle soorten van verslaving dmv voorlichting op scholen.

Dit willen we oplossen

Dat jongeren door gebrek aan kennis, groepsdruk en weerbaarheid de verleidingen van een afhankelijkheid of de opbouw van een verslaving niet kunnen weerstaan.

Dit is waar we trots op zijn

Door de ervaringsdeskundige voorlichters en het interactieve programma (waaronder het gebruik van stemkastjes) maakt Stichting Be Aware voor veel jongeren het verschil. Iedere jongere die wij een andere, betere keuze kunnen laten maken vervult ons met trots en dankbaarheid.

Medewerkers
2 fte
Vrijwilligers
20
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 2018

Dit willen we bereiken

Door jongeren bewust te maken van de keuzes die zij kunnen maken in het leven, hopen wij een bijdrage te leveren aan het weerbaar maken van jongeren ten opzichte van verslaving in de brede zin van het woord.

Dit gaven we uit in 2021

€ 243.634

Maatschappelijk doel
78%
Beheer en administratie
12%
Werving
10%

Zo bereiken we ons doel

1. Interactieve voorlichting over gewoonten en verslaving op scholen aan jongeren. Ouders en docenten worden nauw bij dit proces betrokken.
2. Voorlichting over gewoonten en verslaving aan ouders van leerlingen via ouderavonden en website
3. Voorlichting over gewoonten en verslaving aan docenten

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 189.241

Voorlichting en bewustwording
100%

Zo komen wij aan ons geld

De scholen zijn zeer enthousiast over de voorlichting maar hebben niet voldoende middelen beschikbaar, daarom betalen zij de helft van de voorlichtingskosten, de andere helft wordt verkregen met behulp van (gemeentelijke) subsidies en giften van Goede Doelen en bedrijfsleven.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 243.675

Verkopen en overig
64%
Organisaties zonder winststreven
18%
Subsidies
12%
Particulieren
5%
Loterijen
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 66.211

Overige reserves
100%