print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Bears in Mind

Bears in Mind beschermt beren in het wild en adviseert over optimaal welzijn voor beren in gevangenschap.
Info Sinds 1 september 2018

Dit willen we oplossen

Dierenleed -in specifiek beren- verminderen door het doen stoppen van leed veroorzaakt door gevangenschap voor entertainment- , geneesmiddelen industrie. Lokale bevolking bewust maken van andere mogelijkheden en het laten afnemen van onnodig afschieten van beren.

Dit is waar we trots op zijn

Door samenwerking met zo’n 50 projectpartners, in bijna 30 landen worden beren in het wild beschermd en hebben beren in nood een tweede kans gekregen. Het sluiten van een fokstation in Bulgarije betekende een nieuw leven voor 14 beren, waarvan 4 beren nu in het Berenbos wonen.

Dit willen we bereiken
Bears in Mind gaat er vanuit dat de bescherming van de beer in het wild en in gevangenschap onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Door het probleem bij de bron en duurzaam aan te pakken ontstaat er uiteindelijk een wereld waarin mens en beer harmonieus samenleven.
Dit gaven we uit in 2019 € 352.337
 • Maatschappelijk doel 65%
 • Beheer en administratie 31%
 • Werving 4%
Zo bereiken we ons doel
 1. Bears in Mind speelt een adviserende rol in en verleent (financiële) steun aan projecten om de natuur te beschermen.
 2. Advies m.b.t. bouw van beren opvangcentra, bijhouden van een database van beren in nood en herlocatie van deze beren waar mogelijk.
 3. Bears in Mind fungeert als kenniscentrum over beren, beerbescherming, beerwelzijn, beeropvang, beer-educatie.
 4. Over de afgelopen 25 jaar zijn 30 misbruikte beren gered en ondergebracht in het Berenbos in Rhenen.
Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel Info € 227.494
 • Voorlichting en bewustwording 66%
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 34%
Zo komen wij aan ons geld
Wij zijn afhankelijk van donateurs, nalatenschappen en giften. We brengen ons werk op diverse manieren onder de aandacht, nieuwsbrief, krant, acties om zo op te roepen om giften te geven of donateur te worden.
Dit waren onze inkomsten in 2019 € 433.068
 • Particulieren 57%
 • Organisaties zonder winststreven 32%
 • Bedrijven 10%
 • Loterijen 1%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2019 Info € 684.039
 • Bestemmingsreserves 66%
 • Continuïteitsreserve 22%
 • Overige reserves 12%
Medewerkers Info 2 fte
Vrijwilligers Info 7
Sector Dieren
Doelgroepen 8 doelgroepen
Actief in 11 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl