Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Bears in Mind

Bears in Mind beschermt beren in het wild en adviseert over optimaal welzijn voor beren in gevangenschap.

Dit willen we oplossen

Dierenleed – specifiek van beren- verminderen door het stoppen van leed veroorzaakt door het in deplorabele houden van beren tbv entertainment- en geneesmiddelen industrie. Lokale bevolking bewust maken van de mogelijkheden van harmonieus samenleven in eenzelfde gebied met beren

Dit is waar we trots op zijn

Door samenwerking met zo’n 50 projectpartners, in bijna 30 landen worden beren in het wild beschermd en hebben beren in nood een tweede kans gekregen. Het sluiten van een fokstation in Bulgarije betekende een nieuw leven voor 14 beren, waarvan 4 beren nu in het Berenbos wonen.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Sector Dieren
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 september 2018

Dit willen we bereiken

Bears in Mind gaat er vanuit dat de bescherming van de beer in het wild en in gevangenschap onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Door het probleem bij de bron en duurzaam aan te pakken ontstaat er uiteindelijk een wereld waarin mens en beer harmonieus samenleven.

Dit gaven we uit in 2021

€ 391.783

Maatschappelijk doel
73%
Beheer en administratie
17%
Werving
10%

Zo bereiken we ons doel

1. Bears in Mind speelt een adviserende rol in en verleent (financiële) steun aan projecten om de natuur te beschermen.
2. Advies m.b.t. bouw van beren opvangcentra, bijhouden van een database van beren in nood en herlocatie van deze beren waar mogelijk.
3. Bears in Mind fungeert als kenniscentrum over beren, beerbescherming, beerwelzijn, beeropvang, beer-educatie.
4. Over de afgelopen 25 jaar zijn 30 misbruikte beren gered en ondergebracht in het Berenbos in Rhenen.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 285.645

(Directe) dienst- en hulpverlening
60%
Voorlichting en bewustwording
40%

Zo komen wij aan ons geld

Wij zijn afhankelijk van donateurs, nalatenschappen en giften. We brengen ons werk op diverse manieren onder de aandacht, nieuwsbrief, krant, acties om zo op te roepen om giften te geven of donateur te worden.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 443.090

Particulieren
62%
Organisaties zonder winststreven
25%
Bedrijven
12%
Loterijen
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 696.251

Bestemmingsreserves
72%
Continuïteitsreserve
22%
Overige reserves
6%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?