Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting de Wittenberg

Mensen vormen om volgeling van Jezus Christus te zijn en dienstbaar te zijn aan mens en samenleving.

Dit willen we oplossen

In de huidige veeleisende maatschappij zijn steeds meer mensen op zoek naar rust, zingeving en verbondenheid met God en de mensen om hen heen. Jongeren willen weten wat ze willen en ontdekken wie ze zijn. Jongeren willen groeien in hun relatie met God en als volgeling van Jezus.

Dit is waar we trots op zijn

Al 50 jaar is de Wittenberg een plek waar mensen toegerust worden om dienstbaar te zijn. In deze periode heeft de Wittenberg 1500 christenen opgeleid uit 15 verschillende denominaties. Een groot aantal van hen vervult een sleutelpositie binnen de kerk of een hulporganisatie.

Medewerkers
8 fte
Vrijwilligers
20
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 2017

Dit willen we bereiken

Ons doel is dat de Wittenberg een plek is waar je jezelf, elkaar en God vindt. Dat mensen hier richting vinden voor hun toekomst, rust vinden bij God en ontdekken hoe zij concreet invulling kunnen geven aan hun geloof.

Dit gaven we uit in 2021

€ 266.846

Maatschappelijk doel
66%
Beheer en administratie
20%
Werving
14%

Zo bereiken we ons doel

1. Leefgemeenschap. Wij bieden een plek waar mensen van 17-35 jaar samen wonen, geloven en gastvrijheid delen.
2. Inside-out. Gedurende vijf maanden gaan jongeren van 17-24 jaar aan de slag met hun persoonlijke vragen, hun geloof en hun toekomst.
3. Retraites. Wij bieden retraites aan waarin mensen rust vinden en in de stilte God kunnen zoeken.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 177.170

Educatie, opleidingen en cursussen
100%

Zo komen wij aan ons geld

Wij komen aan ons geld door fondswerving en bijdragen van deelnemers van onze activiteiten.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 231.601

Particulieren
53%
Organisaties zonder winststreven
37%
Verkopen en overig
4%
Bedrijven
3%
Subsidies
3%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 260.683

Continuïteitsreserve
100%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?