Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Blue Ribbon

Blue Ribbon maakt mannen 40+ bewust van de prostaat, het risico op prostaatkanker en de gevolgen ervan en het belang van vroege opsporing.

Dit willen we oplossen

Er is nog te veel onbekendheid bij mannen van 40+ en hun partners over de prostaat en het verhoogde risico op prostaatkanker vanaf die leeftijd. Door deze onbekendheid kan het zijn dat de ziekte te laat wordt ontdekt en dat de behandeling daardoor te laat gestart wordt.

Dit is waar we trots op zijn

We zien langzaam maar zeker dat het onderwerp prostaatkanker bespreekbaarder wordt onder mannen. Ervaringen worden meer gedeeld en daarmee worden andere mannen opmerkzaam gemaakt op de noodzaak alert te zijn en, na overleg met huisarts, mogelijk te laten testen op PSA waarden.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Algemeen publiek
Actief in
Nederland

Sinds 1 september 2016

Dit willen we bereiken

Vergroting van de bewustwording van de prostaat en prostaatkanker bij mannen 40+ en hun partners. Deze mannen moeten weten dat hun huisarts ze kan voorlichten over de voor- en nadelen van een PSA onderzoek (vroegdiagnostiek). Bij aanleiding kan de huisarts gericht doorverwijzen.

Dit gaven we uit in 2021

€ 34.060

Maatschappelijk doel
98%
Beheer en administratie
1%
Werving
0%

Zo bereiken we ons doel

1. Participatie in de bewustwordingscampagne van de Prostaatkankerstichting.
2. Zichtbaarheid en informatievoorziening bij evenementen waar de doelgroep aanwezig is.
3. Gerichte informatievoorziening richting (huis)artsen en voor ons relevante organisaties.
4. Efficiënte en effectieve samenwerking met aanpalende, voor ons relevante organisaties.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 33.529

Voorlichting en bewustwording
94%
(Directe) dienst- en hulpverlening
6%

Zo komen wij aan ons geld

Online collectes, gelden uit activiteiten door derden georganiseerd, activaties en donaties, sponsoren.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 31.775

Bedrijven
99%
Particulieren
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 11.531

Bestemmingsreserves
100%