Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


CHILD

Betere scholing met meer kansen voor later

Dit willen we oplossen

De stichting CHILD wil de kansen op ontplooiing en een goede gezondheid van kwetsbare kinderen in de Kilimanjaro regio van Tanzania vergroten.

Dit is waar we trots op zijn

Voor 2022 e.v. continueren wij steun aan ca 400 leerlingen op een kleiner aantal scholen, dit mede gezien onze opzet om alle scholen in een periode van twee jaar door MF-staf te laten bezoeken. De prestaties van door CHILD ondersteunde leerlingen.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Tanzania

Sinds 1 september 2016

Dit willen we bereiken

Hun scholing in het basis- en middelbaar onderwijs en waar nodig in beroeps- en hoger onderwijs (universiteit)

Dit gaven we uit in 2021

€ 30.593

Maatschappelijk doel
97%
Beheer en administratie
3%

Zo bereiken we ons doel

1. Financiële ondersteuning bij scholing voor lagere (7 jaar), middelbare school (Form I-IV), A(dvanced)-level (Form V-VI) en College (MBO).
2. Beurs van jaarlijks € 400,- gedurende 3 jaar voor vijf geselecteerde studenten die hun A-level in 2018 behaalden, werd succesvol afgerond.
3. Contact met scholen via Dropbox, 2-jaarlijks schoolbezoek met interview van door CHILD gesteunde leerlingen en overleg met schoolleiding.
4. Uitvoering van scholingsproject door lokale partner gevestigd in Arusha, onder supervisie van voormalig CHILD bestuurslid.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 29.682

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Donateurs en incidenteel sponsors

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 32.804

Organisaties zonder winststreven
53%
Particulieren
47%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 67.912

Bestemmingsreserves
82%
Overige reserves
18%