Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Choices Support Center

Ondersteuning en behandeling bij mensen met drugs en seksueel risicogedrag ter bevordering van een gezondere lijfstijl, ongeacht wie je bent

Dit willen we oplossen

bij het zetten van de eerste stappen naar een passende oplossing of behandeling en het bieden van een alternatief behandeling

Dit is waar we trots op zijn

Uniek concept in Nederland ten behoeve van verbetering van levensstijl van mensen (uit de LHBTI+) gemeenschap die kampen met drugsverslaving en/of seksueel risicogedrag.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 december 2022

Dit willen we bereiken

Profileren als preventie-organisatie gespecialiseerd in zorg voor LHBTI+ middelgebruikers.

Dit gaven we uit in 2021

€ 61.131

Maatschappelijk doel
72%
Werving
15%
Beheer en administratie
13%

Zo bereiken we ons doel

1. Persoonlijke ondersteuning & gedragsinterventies door psycholoog m.b.t. drugsgebruik en seksueel risicogedrag.
2. Groepsbijeenkomsten; gericht op bieden v. structuur; stellen v. doelen; opbouw v. sociaal netwerk ter ondersteuning verandering v. lijfstijl
3. Behandelingsgereedheids-training; ter overbrugging op de wachtlijsten in de verslavingszorg.
4. Ondersteuning en verbinding van individu naar de voor hem juiste hulp (klinische of poliklinische behandeling

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 44.094

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Via Giften uit bedrijven en fondsen; op dit moment zijn wij bezig met subsidieaanvraag via de gemeente.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 45.023

Organisaties zonder winststreven
60%
Bedrijven
29%
Particulieren
11%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 1.605

Overige reserves
100%