Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Christ's Hope Nederland

Kwetsbare (wees)kinderen in staat stellen de cirkel van extreme armoede, aids en geestelijke gebrokenheid te doorbreken.

Dit willen we oplossen

We willen zeer kwetsbare (wees)kinderen onderwijs en gerichte gezinszorg bieden waardoor zij de cirkel van extreme armoede, aids en geestelijke gebrokenheid kunnen doorbreken.

Dit is waar we trots op zijn

Wij zijn trots op de jongvolwassenen die aan het einde van het programma gezond en sociaal vaardig zijn en een vak geleerd hebben waardoor zij werk en inkomen hebben om voor zichzelf en anderen kunnen zorgen.

Medewerkers
1 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 maart 2019

Dit willen we bereiken

We willen bereiken dat jongeren opgeleid zijn om werk en inkomen te kunnen verwerven, dat ze sociaal vaardig zijn en in staat zijn goede keuzes te maken over gezondheid en relaties. We delen daarbij de bijbelse boodschap, die leert hoe voor jezelf en anderen te zorgen.

Dit gaven we uit in 2021

€ 240.147

Maatschappelijk doel
70%
Werving
16%
Beheer en administratie
14%

Zo bereiken we ons doel

1. - schoolgang, vakonderwijs - naschoolse zorg in zorgpunten met betrekken van het gezin en de omgeving waarin het kind opgroeit, daarin o.a.
2. - bijscholing - life skills lessen - mentorschap
3. - voorlichting over gezondheid en preventie van aids - lessen over relaties en seksualiteit
4. - bijbels onderwijs - emotionele begeleiding (bijvoorbeeld rouwverwerking)

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 168.450

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten zijn donaties van particulieren, kerken, bedrijven en fondsen, die zeer kansarme kinderen en hun families hoop en toekomst willen bieden.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 285.870

Organisaties zonder winststreven
54%
Particulieren
35%
Bedrijven
11%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 163.963

Bestemmingsfondsen
56%
Bestemmingsreserves
24%
Overige reserves
20%