print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Cobra Museum voor Moderne Kunst

Het Cobra Museum voor Moderne Kunst presenteert en beheert de eigen collectie van deinternationale Cobra-beweging.
Info Sinds 1 juli 2005

Dit willen we oplossen

Het Cobra Museum voor Moderne Kunst presenteert en beheert de eigen collectie van de internationale Cobra-beweging, presenteert nationale en internationale tentoonstellingen van 20ste-eeuwse en hedendaagse kunst en biedt een breed scala aan publieksactiviteiten aan.

Dit is waar we trots op zijn

Cobra-kunst prikkelt de verbeelding, inspireert en stimuleert creativiteit bij iedere bezoeker. Het museum heeft een maatschappelijke functie waar we trots op zijn, te beginnen bij de jonge bezoekers die binnen hun vertrouwde leefomgeving kennis kunnen maken met kunst en cultuur.

Dit willen we bereiken
Een nieuw elan als een belangrijk nationaal museum ontwikkelen. Aandacht besteden aan de moderne kunst zoals bij de oprichting is vastgelegd en in de naam is opgenomen. Het onderhouden en versterken van banden met verwante collecties en belangrijke stakeholders.
Dit gaven we uit in 2018 € 2.470.924
 • Maatschappelijk doel 81%
 • Wervingskosten 9%
 • Kosten administratie en beheer 10%
Zo bereiken we ons doel
 1. Door het organiseren van tentoonstellingen met aandacht voor diverse elementen in hedendaagse kunst in of in relatie tot de stad Amstelveen.
 2. Het herijken en implementeren van het collectiebeleid, collectiebeheer en conserveringsplan.
 3. Verdere ontwikkeling van het bestaande educatieprogramma voor basis- en middelbaar onderwijs in en rondom Amstelveen.
 4. Programmering, activiteiten en educatie met een gerichte communicatie-, PR- en marketingbeleid, de groei van het aantal bezoekers stimuleren
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 2.001.507
 • Aankoop en beheer 70%
 • Voorlichting en bewustwording 4%
 • Overig 27%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 2.008.208
 • Particulieren 0%
 • Bedrijven 6%
 • Loterijen 14%
 • Subsidies 58%
 • Overig 22%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 683.479
 • Continuïteitsreserve - 10% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsfondsen 90% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 20 fte
Vrijwilligers 0
Sector Kunst en cultuur
Actief in Frankrijk, Mexico en Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl