Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Collectieve Israël Actie (of CIA)

Collectieve Israël Actie stelt zich ten doel het stimuleren van de band met Israël door effectieve humanitaire projecten daar te steunen.

Dit willen we oplossen

Wij stellen ons ten doel het dagelijks leven van alle kansarme en kwetsbare bevolkingsgroepen in Israël te verbeteren, ongeacht hun achtergrond.

Dit is waar we trots op zijn

Wij realiseren een noodzakelijk verschil in het dagelijks leven van inwoners van Israël, van alle leeftijden en achtergronden.

Medewerkers
5 fte
Vrijwilligers
7
Doelgroepen
Actief in
Israël en Nederland

Sinds 1 januari 2001

Dit willen we bereiken

Achtergestelde jeugd een toekomstperspectief bieden en zwakkere gemeenschappen in Israël vooruit helpen.

Dit gaven we uit in 2020

€ 12.403.767

Maatschappelijk doel
94%
Beheer en administratie
3%
Werving
3%

Zo bereiken we ons doel

1. Steun aan jeugddorpen in Israël.
2. Bevorderen van onderwijs dmv verschillende coaching programma's.
3. De kwaliteit van leven verbeteren van kwetsbare ouderen, waaronder Holocaust-overlevenden.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 11.687.294

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Wij hebben een grote groep betrokken particuliere donateurs, dit blijkt ook uit de jaarlijkse inkomsten van nalatenschappen. Daarnaast worden wij door meerdere organisaties zonder winstoogmerk zoals stichtingen en fondsen ondersteund in ons werk.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 11.658.298

Organisaties zonder winststreven
51%
Particulieren
47%
Bedrijven
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 13.017.187

Bestemmingsfondsen
89%
Continuïteitsreserve
11%