print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Collectieve Israël Actie (of CIA)

Fondsenwerven voor maatschappelijke en humanitaire doelen in Israël.
Info Sinds 1 januari 2001

Dit willen we oplossen

Wij stellen ons ten doel het dagelijks leven van alle kansarme en kwetsbare bevolkingsgroepen in Israël te verbeteren, ongeacht hun achtergrond.

Dit is waar we trots op zijn

Wij realiseren een noodzakelijk verschil in het dagelijks leven van inwoners van Israël, van alle leeftijden en achtergronden.

Dit willen we bereiken
De achtergestelde jeugd een toekomstperspectief bieden en zwakkere gemeenschappen in Israël vooruit helpen.
Dit gaven we uit in 2017 € 9.852.002
 • Maatschappelijk doel 93%
 • Wervingskosten 3%
 • Kosten administratie en beheer 4%
Zo bereiken we ons doel
 1. Steun aan jeugddorpen in Israël.
 2. Bevorderen van onderwijs dmv verschillende coaching programma's.
 3. De kwaliteit van leven verbeteren van Holocaust-overlevenden.
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 9.184.348
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 11.148.366
 • Particulieren 86%
 • Bedrijven 0%
 • Organisaties zonder winststreven 14%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 8.401.016
 • Continuïteitsreserve 9% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsfondsen 91% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 4 fte
Vrijwilligers 5
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in Israël en Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl