Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


CHILD SURGERY - Viet Nam

Ieder kind heeft recht om te kunnen deelnemen aan de maatschappij! We duwen de ''drop-outs'' terug in hun sociale laag.

Dit willen we oplossen

De stichting stelt zich ten doel (jonge) lichamelijke begrensde kinderen (voornamelijk aangeboren gebreken maar ook gevolgen van van slechte leefomstandigheden (hygiene) en ongelukken) in achtergebleven gebieden In Viet Nam medisch hulp te bieden.

Dit is waar we trots op zijn

Dat we er in slagen ieder jaar ongeveer 600 kinderen te behandelen. Dat we er in geslaagd zijn de overheid te overtuigen dat een handicap zoals b.v. equinovarus (klompvoet) ook in aanmerking moet komen voor een bijdrage uit de ziektekosten verzekering. Verzekering = meerwaarde

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Vietnam

Sinds 1 augustus 2017

Dit willen we bereiken

Primair: kinderen weer toegang geven tot het volgen van onderwijs waardoor ze volwaardig lid worden van de samenleving. Dat ze sociaal weer geaccepteerd worden. Secundair: Plaatselijk chirurgen bijscholen zodat zij structureel beter kunnen diagnosticeren en behandelen.

Dit gaven we uit in 2021

€ 1.063

Beheer en administratie
96%
Maatschappelijk doel
4%

Zo bereiken we ons doel

1. Opzoeken en screenen van kinderen in hun leefomgeving (communes villages, districten) , ook wel via scholen.
2. Het plannen en uitvoeren van operaties op de gescreende kinderen.
3. Het verlenen van nazorg gedurende 1 of meerdere jaren, zolang als nodig is.
4. Opzetten van een 3D-printing facility om kinderen met een letterlljke handicap van een handprothese met een grijpfunctie te voorzien.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 38

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Op dit moment in hoofdzaak van vermogensfondsen. Maar we kijken breed rond naar ondersteuning.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 26.171

Organisaties zonder winststreven
76%
Particulieren
24%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 134.209

Bestemmingsreserves
75%
Bestemmingsfondsen
21%
Continuïteitsreserve
4%
Overige reserves
0%