print PDF
CBF Erkenningspaspoort

CHILD SURGERY - Viet Nam

Ieder kind heeft recht om te kunnen deelnemen aan de maatschappij! We duwen de ''drop-outs'' terug in hun sociale laag.
Info Sinds 1 augustus 2017

Dit willen we oplossen

De stichting stelt zich ten doel (jonge) lichamelijk begrensde kinderen (voornamelijk aangeboren gebreken maar ook gevolgen van slechte leefomstandigheden (hygiëne) en ongelukken) in achtergebleven gebieden In Viet Nam medisch hulp te bieden.

Dit is waar we trots op zijn

Dat we er in slagen ieder jaar ongeveer 600 kinderen te behandelen. Dat we er in geslaagd zijn de overheid te overtuigen dat een handicap zoals b.v. equinovarus (klompvoet) ook in aanmerking moet komen voor een bijdrage uit de ziektekostenverzekering. Verzekering = meerwaarde

Dit willen we bereiken
Primair: kinderen weer toegang geven tot het volgen van onderwijs waardoor ze volwaardig lid worden van de samenleving.
Secundair: Plaatselijk chirurgen bijscholen zodat zij structureel beter kunnen diagnosticeren en behandelen.
Dit gaven we uit in 2018 € 89.980
 • Maatschappelijk doel 93%
 • Wervingskosten 5%
 • Kosten administratie en beheer 1%
Zo bereiken we ons doel
 1. Opzoeken en screenen van kinderen in hun leefomgeving (communes villages, districten) , ook wel via scholen.
 2. Het plannen en uitvoeren van operaties op de gescreende kinderen.
 3. Het verlenen van nazorg gedurende 1 of meerdere jaren, zolang als nodig is.
 4. Opzetten van een 3D-printing facility om kinderen met een letterlljke handicap van een handprothese met een grijpfunctie te voorzien.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 83.894
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 90.457
 • Particulieren 69%
 • Organisaties zonder winststreven 31%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 119.321
 • Continuïteitsreserve 1% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 99% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 5
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in Vietnam
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl