Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Dierenambulance Gooi en Vechtstreek (DAGV)

Wij rijden voor dieren!

Dit willen we oplossen

De Stichting heeft ten doel het vervoeren van zieke, gewonde, zwerf- en dode dieren in haar werkgebied, te weten Gooi- en Vechtstreek.

Dit is waar we trots op zijn

Het succesvol uitvoeren van ongeveer 4000 ritten in 2021 ondanks structureel tekort aan mankracht.

Medewerkers
2 fte
Vrijwilligers
59
Sector Dieren
Doelgroepen
Dieren
Actief in
Nederland

Sinds 1 mei 2010

Dit willen we bereiken

1 ) 24-uurs (telefonische) bereikbaarheid 2 ) 24-uurs beschikbaarheid van mankracht en materieel 3 ) Gezonde balans van structurele en incidentele inkomsten en kosten 4 ) Brede naamsbekendheid en goodwill

Dit gaven we uit in 2021

€ 236.720

Maatschappelijk doel
80%
Beheer en administratie
13%
Werving
7%

Zo bereiken we ons doel

1. 1. werving, selectie, opleiding, training en het vasthouden van vrijwilligers o.l.v. een kleine betaalde staf.
2. 2. werving, selectie, opleiding en training van vrijwilligers o.l.v. een kleine betaalde staf.
3. 3. structureel overleg met overheden over bekostiging wettelijke taken, alsmede verdere professionalisering fondsenwerving.
4. 4. Voorlichting aan scholen en particulieren, professionele website.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 189.724

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

De Stichting "leeft" van de donaties van onze donateurs en van de giften van de mensen die onze hulp inschakelen. Daarnaast ontvangen wij subsidies van gemeenten in ons werkgebied.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 187.457

Particulieren
40%
Subsidies
35%
Verkopen en overig
18%
Organisaties zonder winststreven
7%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 536.740

Bestemmingsreserves
71%
Continuïteitsreserve
29%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?